6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số đã được phê duyệt. Theo đó, chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ chuyển đổi số doanh nghiệp.… 6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp
Nội dung chính
 1. Chỉ số đánh giá theo loại doanh nghiệp
 2. 6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp
  1. a) Mức 0 - Chưa chuyển đổi số:
  2. b) Mức 1 - Khởi động:
  3. c) Mức 2 - Bắt đầu:
  4. d) Mức 3 - Hình thành:
  5. đ) Mức 4 - Nâng cao:
  6. e) Mức 5 - Dẫn dắt:

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số đã được phê duyệt. Theo đó, chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được Bộ TT&TT cấp Chứng nhận mức độ chuyển đổi số sẽ được sử dụng Chứng nhận này để quảng cáo thương hiệu và đăng ký tham gia các chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng của Quyết định bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cả nước, với các quy mô khác nhau (siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn).

Chỉ số đánh giá theo loại doanh nghiệp

6 Mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp
6 Mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Việc ban hành và triển khai áp dụng Bộ Chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp gồm 3 chỉ số áp dụng cho 3 loại doanh nghiệp phân theo quy mô như sau:

 1. Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp dụng cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh;
 2. Chỉ số đánh giá cấp độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn, áp dụng cho các doanh nghiệp lớn độc lập, không tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
 3. Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn, tổng công ty, áp dụng cho các tập đoàn, tổng công ty hoặc doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Về cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá cấp độ chuyển đổi số doanh nghiệp, Quyết định quy định, cả 3 Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn và tập đoàn, tổng công ty đều được cấu trúc theo 6 trụ cột (pillar) gồm: Trải nghiệm số cho khách hàng; chiến lược; hạ tầng và công nghệ số; vận hành; chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp; dữ liệu và tài sản thông tin.

6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành các cấp độ cụ thể như sau:

a) Mức 0 – Chưa chuyển đổi số:

Doanh nghiệp hầu như chưa có hoạt động nào hoặc có nhưng không đáng kể các hoạt động chuyển đổi số;

b) Mức 1 – Khởi động:

Doanh nghiệp đã có một số hoạt động ở mức độ khởi động việc chuyển đổi số của doanh nghiệp;

cấp độ chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp
cấp độ chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp

c) Mức 2 – Bắt đầu:

Doanh nghiệp đã nhận thức được sự quan trọng của chuyển đổi số theo các trụ cột và bắt đầu có các hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp trong từng trụ cột của chuyển đổi số. Chuyển đổi số bắt đầu đem lại lợi ích trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng;

d) Mức 3 – Hình thành:

Việc chuyển đổi số doanh nghiệp đã cơ bản được hình thành theo các trụ cột ở các bộ phận, đem lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho các hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng. Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 3 là bắt đầu hình thành doanh nghiệp số;

đ) Mức 4 – Nâng cao:

Chuyển đổi số của doanh nghiệp được nâng cao một bước. Nền tảng số, công nghệ số, dữ liệu số giúp tối ưu nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 4 cơ bản trở thành doanh nghiệp số với một số mô thức kinh doanh chính dựa trên nền tảng số và dữ liệu số;

e) Mức 5 – Dẫn dắt:

Chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ tiệm cận hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức kinh doanh, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu số. Doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt chuyển đổi số, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.

Bộ TT&TT sẽ thẩm định, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp và đánh giá của tư vấn độc lập hoặc đánh giá của Sở TT&TT. Trường hợp cần thiết Bộ TT&TT có thể tổ chức đánh giá trực tiếp đối với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đã được Bộ TT&TT thẩm định, đánh giá sẽ được cấp Chứng nhận mức độ chuyển đổi số và được sử dụng Chứng nhận này để quảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký tham gia các chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp và các đề án chuyển đổi số của cơ quan nhà nước.

(Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ)

Lợi ích của chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp
Lợi ích của chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp

Việc nắm bắt được các mức độ chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp xác định được vị trí của mình đang ở đâu trên hành trình chuyển đổi số để từ đó thiết lập các mục tiêu, chiến lược phù hợp.

DBIZ là đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp chuyển đổi số tối ưu cho doanh nghiệp Việt Nam với 20+ sản phẩm ứng dụng phần mềm và 20 giải pháp chuyên ngành, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp theo từng mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí 1:1 về các giải pháp chuyển đổi số.

————————
DBIZ – Giải pháp chuyển đổi số tối ưu cho doanh nghiệp
? https://digitalbiz.com.vn/
✉ contact@digitalbiz.vn
? 096 499 95 80