CareSoft- Ký kết hợp tác chiến lược cùng DBIZ cung cấp giải pháp công nghệ chuyển đổi số

Là một dịch vụ cốt lõi trong quá trình cung cấp phần mềm nên việc Chỉnh sửa, cài đặt, đào tạo và chuyển giao được DBIZ xây dựng theo một quy trình chuẩn, đảm bảo tính hiệu quả. Phần lớn thời gian trong giai đoạn này khách hàng sẽ làm việc và tương tác trực tiếp cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, từng bước giải quyết các bài toán đã thống nhất từ ban đầu.

Sứ mệnh 2 bên
Sứ mệnh của CareSoft là “Tiên phong cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp” và sứ mệnh của DBIZ là “Giúp hàng triệu doanh nghiệp thành công trong chuyển đổi số”. Điểm chung trong tầm nhìn hai doanh nghiệp đã cho thấy vai trò và sứ mệnh của hai bên trong công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra rất sôi động tại Việt Nam. Hai bên cũng nhận thấy chuyển đổi số là cơ hội để hợp tác cùng phát triển, đưa tới các giải pháp công nghệ toàn diện, hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn tận dụng được cơ hội thấu hiểu khách hàng, tăng cường hiệu quả và thúc đẩy doanh thu.

DBIZ hợp tác chiến lược cùng CareSoft cung cấp giải pháp công nghệ chuyển đổi số
Ông Nguyễn Văn A, Phó Tổng Giám đốc CareSoft cho biết: “Chuyển đổi số là chìa khoá để mở ra nhiều cơ hội phát triển mới thông qua việc tối ưu vận hành, giảm chi phí, tăng doanh thu, tạo nguồn doanh thu mới. Từ đó, doanh nghiệp có thể nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Với việc tích hợp các giải pháp chuyển đổi số của CareSoft và DBIZ, chúng tôi tin rằng sẽ đưa tới những cơ hội tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp Việt Nam thời đại 4.0”. “Sự kết hợp giữa hai hệ sinh thái nền tảng số của DBIZ và CareSoft chắc chắn sẽ giúp thúc đẩy thành công cho quá trình chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực” – Chủ tịch Tập đoàn DBIZ, ông Nguyễn Minh Quý chia sẻ. Sự kết hợp giữa hai doanh nghiệp công nghệ hàng đầu sẽ tận dụng thế mạnh hệ sinh thái sản phẩm của hai bên, tập trung vào giải pháp công nghệ hiện đại theo xu hướng chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh khai thác và ứng dụng giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số thành công cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.