Đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên chỉ số nào?

Đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên các chỉ số nào? Liệu doanh nghiệp của bạn đang mức độ nào? Hãy cùng DBIZ tìm hiểu về chỉ số DBI này nhé! Tại sao cần phải đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp Việc đánh giá mức độ… Đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên chỉ số nào?
Nội dung chính
 1. Tại sao cần phải đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp
 2. Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp theo quy mô doanh nghiệp
  1. Chỉ số DBI đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ
  2. Bộ chỉ DBI số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp lớn
 3. Các mốc đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên các chỉ số nào? Liệu doanh nghiệp của bạn đang mức độ nào? Hãy cùng DBIZ tìm hiểu về chỉ số DBI này nhé!

Tại sao cần phải đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của một doanh nghiệp là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển của cả doanh nghiệp.

Thứ nhất, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đo lường hiệu quả của các hoạt động chuyển đổi số mà họ đã triển khai. Nhờ đó, họ có thể nhận biết những phần nào đang hoạt động tốt và cần được cải thiện để tối ưu hóa kết quả.

Thứ hai, việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của DN giúp xác định vị trí hiện tại của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này giúp họ có cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường và đưa ra chiến lược linh hoạt để bắt kịp hoặc vượt qua các đối thủ.

Thứ ba, chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách tự động hóa quy trình, tối ưu hóa dữ liệu và tăng cường khả năng cộng tác. Việc đánh giá mức độ chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nhận ra những lĩnh vực cụ thể có thể áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu suất làm việc.

Thứ tư, trong thời đại công nghệ số, việc chuyển đổi số là cần thiết để duy trì và tăng cường khả năng cạnh tranh. Đánh giá mức độ chuyển đổi số giúp doanh nghiệp nhận biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình so với các đối thủ, từ đó đưa ra chiến lược phù hợp để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Tại sao cần phải đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp
Tại sao cần phải đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Thứ năm, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp cũng giúp doanh nghiệp phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực quan trọng nhất để đạt được hiệu quả cao nhất.

Thứ sáu, việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của DN cũng giúp nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của chuyển đổi số và khuyến khích họ tham gia vào quá trình này, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và sáng tạo.

Thông qua đó cũng thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với đổi mới thông qua việc đánh giá mức độ chuyển đổi số cũng giúp họ thu hút và giữ chân nhân tài, vì những nhân viên ngày nay ngày càng ưa thích làm việc cho những công ty đang áp dụng chuyển đổi số.

Việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp là một phần quan trọng của quá trình chuyển đổi số cho DN. Doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá thường xuyên để theo dõi tiến độ và hiệu quả của quá trình chuyển đổi số, từ đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp để đạt được mục tiêu đề ra.

Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp theo quy mô doanh nghiệp

Chỉ số DBI đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chỉ số DBI (Digital Business Index) là bộ chỉ số được Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam xây dựng nhằm đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ. DBI bao gồm 7 trụ cột chính:

 1. Trải nghiệm số cho khách hàng:
 • Mức độ áp dụng giải pháp chuyển đổi số vào tiếp thị, phân phối, bán hàng để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
 • Mức độ cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.
 • Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng.
 1. Chiến lược số:
 • Mức độ tích hợp giải pháp chuyển đổi số vào chiến lược chung của doanh nghiệp.
 • Tầm nhìn và mục tiêu cụ thể cho chuyển đổi số.
 • Khả năng đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến lược số.
 1. Hạ tầng và công nghệ số:
 • Mức độ áp dụng các công nghệ số như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo,…
 • Khả năng đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.
 • Năng lực quản lý và vận hành hệ thống công nghệ số.
 1. Vận hành:
 • Mức độ áp dụng các giải pháp chuyển đổi số để tối ưu hóa quy trình hoạt động.
 • Khả năng quản lý hiệu quả các nguồn lực.
 • Năng lực thích ứng với thay đổi và đổi mới.
 1. Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp:
 • Mức độ nhận thức của ban lãnh đạo và nhân viên về tầm quan trọng của chuyển đổi số.
 • Mức độ sẵn sàng thay đổi và thích ứng với môi trường mới.
 • Năng lực xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo.
 1. Dữ liệu và tài sản thông tin:
 • Mức độ thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu.
 • Khả năng khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.
 • Năng lực quản lý và bảo vệ tài sản thông tin.
 1. Năng lực của nhân viên:
 • Kỹ năng và kiến thức về công nghệ số của nhân viên.
 • Khả năng sử dụng và khai thác hiệu quả các công nghệ số.
 • Năng lực học hỏi và thích ứng với môi trường mới.
Chỉ số DBI đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chỉ số DBI đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mỗi trụ cột được đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên một số tiêu chí cụ thể với thang điểm từ 0 đến 5. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của mình dựa trên bộ chỉ số DBI.

Bộ chỉ DBI số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp lớn

Bộ chỉ số DBI (Digital Business Index) là bộ chỉ số được Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam xây dựng nhằm đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp lớn. DBI bao gồm 6 trụ cột chính:

 1. Trải nghiệm số cho khách hàng:
 • Mức độ ứng dụng giải pháp chuyển đổi số vào tiếp thị, phân phối, bán hàng để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
 • Mức độ cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.
 • Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng.
 1. Chiến lược số:
 • Mức độ tích hợp giải pháp chuyển đổi số vào chiến lược chung của doanh nghiệp.
 • Tầm nhìn và mục tiêu cụ thể cho chuyển đổi số.
 • Khả năng đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến lược số.
 1. Hạ tầng và công nghệ số:
 • Mức độ áp dụng các công nghệ số như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo,…
 • Khả năng đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.
 • Năng lực quản lý và vận hành hệ thống công nghệ số.
 1. Vận hành:
 • Mức độ áp dụng các giải pháp chuyển đổi số để tối ưu hóa quy trình hoạt động.
 • Khả năng quản lý hiệu quả các nguồn lực.
 • Năng lực thích ứng với thay đổi và đổi mới.
 1. Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp:
 • Mức độ nhận thức của ban lãnh đạo và nhân viên về tầm quan trọng của chuyển đổi số.
 • Mức độ sẵn sàng thay đổi và thích ứng với môi trường mới.
 • Năng lực xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo.
 1. Dữ liệu và tài sản thông tin:
 • Mức độ thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu.
 • Khả năng khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.
 • Năng lực quản lý và bảo vệ tài sản thông tin.

Mỗi trụ cột được đánh giá dựa trên một số tiêu chí cụ thể với thang điểm từ 0 đến 5. Doanh nghiệp lớn có thể tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp của mình dựa trên bộ chỉ số DBI.

Bộ chỉ DBI số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp lớn
Bộ chỉ DBI số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp lớn

Các mốc đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Chuyển đổi số là một quá trình liên tục với nhiều giai đoạn khác nhau. Theo Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (DBI) do Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ban hành, có 6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Mức độĐặc điểm
Mức 0: Chưa chuyển đổi số
– Doanh nghiệp chưa áp dụng hoặc chỉ áp dụng một số công nghệ số cơ bản vào hoạt động kinh doanh.
– Chuyển đổi số chưa được coi là một chiến lược quan trọng của doanh nghiệp.
– Mức độ ứng dụng công nghệ số thấp.
Mức 1: Khởi động
– Doanh nghiệp bắt đầu xây dựng chiến lược chuyển đổi số.
– Triển khai một số giải pháp đơn lẻ, ví dụ như website, phần mềm quản lý bán hàng,…
– Mức độ nhận thức về chuyển đổi số của ban lãnh đạo và nhân viên bắt đầu nâng cao.
Mức 2: Bắt đầuBắt đầu
– Doanh nghiệp đã có chiến lược chuyển đổi số rõ ràng.
– Triển khai một số giải pháp số đồng bộ trong các lĩnh vực nhất định, ví dụ như marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng,…
– Bắt đầu có sự tích hợp giữa các giải pháp số.
Mức 3: Hình thànhHình thành
– Doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp số và có sự tích hợp giữa các giải pháp.
– Chuyển đổi số bắt đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, ví dụ như tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động,…
– Năng lực quản lý và vận hành hệ thống công nghệ số được nâng cao.
Mức 4: Nâng cao hết các hoạt động kinh doanh.
– Chuyển đổi số đã trở thành một phần văn hóa doanh nghiệp.
– Đạt được hiệu quả cao trong việc ứng dụng công nghệ số, ví dụ như tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh,…
Mức 5: Tiên phong
– Doanh nghiệp là điển hình trong việc ứng dụng công nghệ số.
– Sáng tạo các mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ.
– Có khả năng dẫn dắt thị trường trong việc ứng dụng công nghệ số.

 

Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm ngành nghề kinh doanh, quy mô, năng lực tài chính, trình độ nhân lực,… Cần đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp trước khi DN triển khai quá trình chuyển đổi số.

Các mốc đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp
Các mốc đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp

Trên đây là những thông tin về các chỉ số khi đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp mà DBIZ đã giới thiệu tới quý độc giả. Nếu còn bất cứ băn khoăn nào về chuyển đổi số cho doanh nghiệp đừng ngần ngại liên hệ với DBIZ để được giải đáp nhé!

Website: https://digitalbiz.com.vn/

Trụ sở: Phòng 401, Tầng 4, Tòa nhà Savina, Số 1 Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Chi nhánh HCM: Lầu 2, Tòa nhà Lutaco, 173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Email: contact@digitalbiz.com.vn

Hotline: 0964 999 580