Về chúng tôi

DigitalBiz được xây dựng trên cơ sở “Khát vọng và mong muốn của tập thể & Ban lãnh đạo Công ty, nhằm xây dựng DigitalBiz trở thành một công ty cung cấp sản phẩm phần mềm, giải pháp chuyên ngành và dịch vụ chuyên nghiệp Công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp theo định hướng Chuyển đổi số và Kinh doanh điện tử, an toàn, minh bạch.”Ông Dương Nam Hải - CEO DigitalBiz (DBIZ)

dbiz
16+

Năm kinh nghiệm về lĩnh vực kinh tế số

100+

Nhân viên

1,246,184+

Người dùng

Tầm nhìn

DigitalBiz định hướng phát triển thành Tổ chức dịch vụ Công nghệ thông tin, cung cấp sản phẩm và nền tảng cho Nền kinh tế số tại Việt Nam, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt, từng bước nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt, tiến ra thế giới.

photo

Sứ mệnh

Xây dựng một nền tảng mở và thông minh, nơi có những ứng dụng tuyệt vời và toàn diện nhất dành cho doanh nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả (High performance, Delivery).

photo