Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả

Với những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, doanh nghiệp có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường năng lực cạnh tranh trong thời đại công nghệ số. Tại sao cần hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện Chuyển đổi… Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả
Nội dung chính
 1. Tại sao cần hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện
 2. Chỉ đạo từ chính phủ về hỗ trợ DN chuyển đổi số
 3. Một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số cụ thể
 4. Giải pháp hỗ trợ DN chuyển đổi số nhanh chóng toàn diện
  1. Hỗ trợ tư vấn và đào tạo doanh nghiệp chuyển đổi số
  2. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số về công nghệ
  3. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyển đổi số
  4. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số về tài chính
  5. Kết nối các doanh nghiệp chuyển đổi số

Với những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, doanh nghiệp có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường năng lực cạnh tranh trong thời đại công nghệ số.

Tại sao cần hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện

Chuyển đổi số toàn diện là một quá trình phức tạp và đầy thách thức đòi hỏi sự tham gia của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp.

Những khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số:

 • Thiếu kiến thức và kỹ năng
  • Chuyển đổi số đòi hỏi doanh nghiệp phải có kiến thức và kỹ năng về các công nghệ mới như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, v.v.
  • Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, không có đủ nguồn lực nội bộ để tự thực hiện chuyển đổi số.
 •  Thiếu sự phối hợp
  • Chuyển đổi số không chỉ là việc áp dụng công nghệ mới, mà còn là việc thay đổi cách thức hoạt động của doanh nghiệp.
  • Để thành công, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, từ ban lãnh đạo đến nhân viên tuyến đầu.
 •  Quản lý rủi ro
  • Chuyển đổi số tiềm ẩn nhiều rủi ro, chẳng hạn như rủi ro bảo mật, rủi ro gián đoạn kinh doanh, v.v.
  • Doanh nghiệp cần có các biện pháp để quản lý rủi ro và giảm thiểu thiệt hại tiềm năng.
Tại sao cần hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện
Tại sao cần hỗ trợ DN chuyển đổi số toàn diện

Trái lại với những khó khăn ấy, chuyển đổi số có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, chẳng hạn như tăng hiệu quả hoạt động, cải thiện trải nghiệm khách hàng, tăng doanh thu,.. Doanh nghiệp cần có sự hỗ trợ để tận dụng tối đa lợi ích của chuyển đổi số

Do đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện là rất cần thiết để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Chỉ đạo từ chính phủ về hỗ trợ DN chuyển đổi số

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển của nền kinh tế và coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số.

Do đó, Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện.

 • Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về Chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025. Nghị định này quy định các mục tiêu, giải pháp và nguồn lực cho việc chuyển đổi số quốc gia, trong đó bao gồm hỗ trợ DN chuyển đổi số.
Chỉ đạo từ chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
Chỉ đạo từ chính phủ về hỗ trợ DN chuyển đổi số
 • Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025.
 • Nghị định số 85/2021/NĐ-CP quy định về hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia.
 • Quyết định số 1749/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.
 • Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số cụ thể

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, có hơn 70% doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp áp dụng công nghệ số có hiệu quả kinh doanh cao hơn doanh nghiệp không áp dụng. Để đạt được những thành tựu to lớn này, đó là cả một sự nỗ lực từ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Cụ thể:

 • Chương trình hỗ trợ tư vấn, đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp: Chương trình này hỗ trợ doanh nghiệp về chi phí tư vấn, đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số.
 • Chương trình hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp: Chương trình này hỗ trợ doanh nghiệp về chi phí mua sắm, triển khai, sử dụng các giải pháp công nghệ số.
 • Chương trình hỗ trợ xây dựng và phát triển thương mại điện tử: Chương trình này hỗ trợ doanh nghiệp về chi phí xây dựng website, quảng bá sản phẩm trên mạng,..
 • Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số giai đoạn 2021-2025. Chương trình này hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ.
 • Quỹ hỗ trợ chuyển đổi số quốc gia. Quỹ này hỗ trợ các dự án chuyển đổi số của doanh nghiệp với tổng kinh phí lên đến 10.000 tỷ đồng.
Quỹ này hỗ trợ các dự án chuyển đổi số của doanh nghiệp với tổng kinh phí lên đến 10.000 tỷ đồng
Quỹ này hỗ trợ các dự án chuyển đổi số của doanh nghiệp với tổng kinh phí lên đến 10.000 tỷ đồng

Ngoài ra, Chính phủ còn phối hợp với các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp công nghệ lớn để triển khai các chương trình hỗ trợ DN chuyển đổi số.

Chính phủ Việt Nam cam kết hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện bằng nhiều chính sách và chương trình cụ thể. Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu và tiếp cận các chương trình hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời đại công nghệ số.

Giải pháp hỗ trợ DN chuyển đổi số nhanh chóng toàn diện

Việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số một cách hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững trong thời đại công nghệ số.

Hỗ trợ tư vấn và đào tạo doanh nghiệp chuyển đổi số

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược, lộ trình chuyển đổi số phù hợp với từng doanh nghiệp.
 • Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ nhân viên.
 • Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số cho ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên.

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số về công nghệ

 • Đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ triển khai, cài đặt và vận hành các hệ thống công nghệ mới.
 • Cung cấp dịch vụ bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số về công nghệ
Hỗ trợ DN chuyển đổi số về công nghệ

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyển đổi số

 • Thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và dám chấp nhận rủi ro.
 • Tạo môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích học hỏi và chia sẻ kiến thức.
 • Khen thưởng và động viên những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình chuyển đổi số.

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số về tài chính

 • Cung cấp các gói vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư vào chuyển đổi số.
 • Kết nối doanh nghiệp với các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư tiềm năng.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ tài chính của Chính phủ.

Kết nối các doanh nghiệp chuyển đổi số

 • Tạo dựng mạng lưới kết nối giữa các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp công nghệ.
 • Tổ chức các hội thảo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.
 • Thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Với những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, doanh nghiệp sẽ có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh trong thị trường ngày càng biến động.

Đừng ngần ngại liên hệ với DBIZ – giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp để được giải đáp mọi thắc mắc nhé!

Website: https://digitalbiz.com.vn/

Trụ sở: Phòng 401, Tầng 4, Tòa nhà Savina, Số 1 Đinh Lễ, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Chi nhánh HCM: Lầu 2, Tòa nhà Lutaco, 173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Email: contact@digitalbiz.com.vn

Hotline: 0964 999 580