Tổng quan

DBIZ B2B là giải pháp quản lý bán hàng dành cho doanh nghiệp và thực thi quy trình kinh doanh bán buôn dành cho khách hàng B2B (doanh nghiệp/đại lý)

Những điểm chính của giải pháp

Quản trị

 • Tạo tài khoản nhân viên bán hàng, quản lý, giám đốc, phân quyền phê duyệt báo giá, đơn hàng….
 • Phân quyền phê duyệt, chỉnh sửa chính sách bán hàng, chính sách giá và quản lý hiệu lực của các chính sách đó
 • Báo cáo doanh thu theo sản phẩm, nhân viên kinh doanh, mặt hàng kinh doanh

Quản lý thông tin khách hàng

 • Tạo mới, chỉnh sửa, quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý thông tin khách hàng theo chiều dọc: theo đơn vị kinh doanh, nhân viên kinh doanh
 • Quản lý thông tin theo chiều ngang: theo nhóm khách hàng, theo vị trí địa lý…
 • Cảnh báo khách hàng nợ quá hạn, chậm thanh toán…

Quản lý quy trình bán hàng

 • Quản lý yêu cầu đặt hàng
 • Quản lý báo giá, thời hạn của báo giá
 • Lập đơn hàng nhanh từ hợp đồng trên Mobile
 • Theo dõi cập nhật các thông tin từ đơn hàng đến đặt hàng, sản xuất và ra hàng (kiểm tra hàng tồn kho, khả năng đáp ứng của đơn hàng) để thông báo cho khách hàng qua email/tin nhắn tiến độ của đơn hàng bán
 • Thiết lập nhiều ngưỡng cảnh báo khác nhau về công nợ, giá bán, chi phí…, không làm gián đoạn hoạt động bán hàng

Cảnh báo đơn hàng không được xử lý, yêu cầu trả hàng

 • Thống kê, báo cáo các yêu cầu đơn hàng không được đáp ứng để nâng cao năng lực bán hàng
 • Quản lý, xét duyệt theo các cấp việc đổi, trả hàng bán. Ghi nhận thời gian đổi trả hàng, chi phí và các chứng từ đi kèm
 • Truy vết nguyên liệu đầu vào đối với đơn hàng bị trả lại
 • Tính toán các loại chiết khấu cho doanh số lũy kế cho từng khách hàng sau mỗi tháng, mỗi quý/năm

Phần mềm mobile cho nhân viên bán hàng

 • DBIZ Mobile Sale – Công cụ hỗ trợ bán hàng đến từng nhân viên sales
 • Theo dõi các đơn đặt hàng, thư hỏi giá
 • Duyệt đơn hàng, báo giá theo các cấp
 • Thêm mới, sửa thông tin khách hàng
 • Nhận diện khách hàng công nợ tin cậy, lập đơn hàng nhanh ngay trên mobile
 • Theo dõi thông tin đơn hàng, thông tin vận chuyển, thông tin thanh toán theo hợp đồng của từng khách hàng
 • Nhận cảnh báo khi khách hàng nợ quá hạn, chậm thanh toán
 • Phê duyệt yêu cầu đổi trả hàng
 • Tự theo dõi mức thưởng trên mỗi đơn hàng, theo tháng/quý/năm

Tính năng quản lý tồn kho

 • Quản lý tồn kho hệ thống bán lẻ (POS): Tồn kho từng điểm bán; Tồn kho tổng hợp trên toàn hệ thống bán lẻ; Dự báo tồn kho hệ thống bán lẻ để đảm bảo tồn kho an toàn
 • Quản lý tồn kho kinh doanh: Tồn kho theo nguồn/nguồn gốc hàng hóa/sở hữu/…; Tích hợp hệ thống Quản lý kho, tồn kho thực tế tại các kho; Tồn kho tích hợp hệ thống mua hàng/ bán hàng, tồn kho sổ sách
 • Quản lý giá vốn hàng tồn kho tại thời điểm:  Tích hợp hệ thống kế toán ; Xác định giá vốn hàng tồn kho theo phương pháp xác định
 • Quản lý hao hụt và kiểm kê: Quản lý hao hụt định mức theo cung đoạn; Xuất hao hụt theo thực tế; Kiểm kê & nhập thừa/ xuất thiếu; Nhập xuất chuyển loại/pha chế/…

Tính năng quản lý mua hàng

 • Nhu cầu mua và kế hoạch mua hàng: Yêu cầu mua hàng từ hệ thống bán lẻ; Xác định nhu cầu mua trên toàn hệ thống; Tồn kho an toàn và tính toán lượng mua tối ưu
 • Quy trình đặt hàng: Đơn đặt hàng cho nhà cung cấp; Xử lý đơn đặt hàng theo quy trình đặt hàng; Quản lý báo giá nhà cung cấp
 • Quản lý mua hàng: Quy trình mua hàng nhập khẩu/mua nội địa/vay mượn hàng hoá; Quy trình giao nhận/tiếp nhận hàng hoá; Quản lý hàng hoá trên đường
 • Quản lý hàng nhập và quyết toán mua hàng: Phiếu nhập hàng chia sẻ đơn vị tiếp nhận và kế hoạch nhập hàng; Quyết toán nhập hàng; Quản lý chi phí mua hàng; Quản lý tồn kho theo lô hàng nhập

Tính năng quản trị bán hàng

 • Quản lý chính sách giá: Quản lý giá bán lẻ và bảng giá áp dụng cho từng cửa hàng; Quản lý giá bán buôn và chiết khấu cho từng khách hàng/ nhóm đối tượng
 • Quản lý bán lẻ từ trung tâm: Quản lý xuất bán lẻ tại cáccửa hàng, đại lý; Giao khách hàng công nợ xuống; Báo cáo bán hàng theo các kênh thu tiền
 • Quản lý xuất bán: Quản lý khách hàng bán buôn, công nghiệp; Quản lý quy trình bán hàng: Báo giá – Đơn hàng – Xuất bán – Giao nhận; Quy trình xuất bán hàng gửi tại đơn vị khác; Quản lý phiếu xuất kho và hóa đơn điện tử; Quản lý giao nhận
 • Công nợ phải thu từ khách: Quản lý công nợ bán hàng; Áp dụng giới hạn định mức cho đơn hàng và bán hàng

Tính năng nâng cao

 • Quản lý giao nhận: Quản lý thông tin phương tiện; Tạo lệnh điều động; Theo dõi trạng thái của lệnh điều động
 • Hệ thống phân tích đa chiều: Hệ thống báo cáo BI; Báo cáo bán hàng tổng hợp/chi tiết; Báo cáo nhập xuất tồn; Báo cáo thống kê lịch sử giao dịch mua hàng, bán hàng; Báo cáo tổng hợp theo dõi đơn hàng
 • Tích hợp: Tích hợp thanh toán ngân hàng; Tích hợp hệ thống ERP, eCommerce; Tích hợp hóa đơn điện tử

Phần mềm Mobile cho khách hàng Doanh nghiệp/Đại lý

 • Quản lý
 • Duyệt báo giá, duyệt đơn hàng ngay trên thiết bị mobile
 • Thêm mới, quản lý nhân viên sales
 • Theo dõi thông tin đơn hàng, thông tin vận chuyển, thông tin thanh toán theo hợp đồng của từng khách hàng
 • Nhân cảnh báo khi yêu cầu mua hàng vượt quá thời gian xử lý, khách hàng chậm thanh toán
 • Theo dõi doanh thu, chi phí cập nhật theo ngày, tháng, quý, năm

Chức năng đặt hàng tự động

 • Suggested Order Based: Đây là phương pháp đặt hàng dựa trên đơn hàng đề xuất Suggested Order của hệ thống, với phương pháp này NPP sẽ sử dụng đơn hàng tự sinh của hệ thống để điều chỉnh lại nếu cần sau đó gửi thông tin đơn hàng tới Sales Admin
 • Distributor Manually: Hệ thống cho phép ghi nhận thông tin đặt hàng thủ công từ NPP. Việc ghi nhận các đơn hàng thủ công này có thể được dùng để ghi nhận các Raw Demand (Nhu cầu thực tế) từ NPP. Đây cung là thông tin giúp Doanh nghiệp phân tích nhu cầu của thị trường
 • Agent Manually: Chức năng tạo đơn hàng thủ công được thực hiện bởi Agent (Sales Admin/ TC). Một số NPP nếu không tự thực hiện được thì SA sẽ hỗ trợ NPP thực hiện tạo đơn hàng thủ công trên hệ thống.

Quy trình đặt hàng tự động

Quy trình đặt hàng có sẵn của hệ thống COS do DBIZ xây dựng có thể tùy biến dựa trên thực tế nghiệp vụ và các hệ thống đang có sẵn của Doanh nghiệp:

 • Đơn hàng đề xuất được hệ thống tự động tính toán dựa trên Logic được thiết lập sẵn
 • NPP xem đơn hàng đề xuất và thông tin trả khuyến mại được áp dụng trên các đơn hàng đề xuất trên hệ thống
 • NPP điều chỉnh (nếu cần) và xác nhận đơn hàng trên hệ thống COS
 • Hệ thống cân đối số lượng đặt hàng và các yếu tố tồn kho, kế hoạch điều chuyển kho, năng lực giao hàng…
 • Hệ thống COS đồng bộ đơn hàng sau khi NVKD duyệt đơn hàng, đơn hàng sẽ được động tạo trên hệ thống ERP của DN
 • Thông tin giao hàng từ hệ thống DMS sẽ được cập nhật cho từng ĐH

Đặt hàng từ đơn hàng đề xuất

Các bước chính của NPP thực hiện khi tạo đơn hàng từ đơn hàng đề xuất của hệ thống:

 • Xem đơn hàng đề xuất: NPP sử dụng tài khoản của mình để truy cập hệ thống COS và xem ĐHĐX tự động sinh ra của COS. Khi hệ thống sinh ĐHĐX (Suggested Order) đồng nghĩa với hệ thống sẽ áp dụng các chương trình chi trả trên ĐHĐX
 • Điều chỉnh và xác nhận: NPP điều chỉnh thông tin đơn hàng đề xuất (nếu cần) và xác nhận lần 1. Hệ thống sẽ ghi nhận và tính toán lại các chương trình chi trả khuyến mại theo đơn hàng mới từ NPP
 • Sales Admin firm đơn hàng: Sau khi thống nhất với NPP về mặt hàng và số lượng trên đơn hàng Sales Admin sẽ chốt đơn hàng và đơn hàng này sẽ được tự động book trên hệ thống đang sử dụng của DN
 • Cập nhật trạng thái đơn hàng: Giải pháp COS của DBIZ tích hợp với CSDL chứa thông tin trạng thái giao hàng để người dùng trên COS theo dõi trạng thái giao hàng

Thiết lập các chương trình chi trả khuyến mại

 • On-Invoiced: Dựa trên sản phẩm, số lượng của mặt hàng trên từng đơn hàng của nhà phân phối, hệ thống sẽ tính toán điểm quy đổi của đơn hàng và đối chiếu với danh sách các chương trình khuyến mại phù hợp
 • Off-Invoiced: Trên mỗi đơn hàng mà NPP đã đặt hàng thành công, COS cho phép Doanh nghiệp định nghĩa các nguyên tắc ghi nhận điểm tích lũy để ghi nhận Khấu trừ hóa đơn
 • Program Selection: Với các chương trình On-invoice, COS cung cấp màn hình để NPP lựa chọn các chương trình chi trả khuyến mại mong muốn. Các thông tin chi trả sẽ ở mức ghi nhận. Sau khi Doanh nghiệp chốt đơn hàng chi trả sẽ thông báo với NPP

Bán hàng

Tài liệu sản phẩm