Tổng quan

Banking API giúp ngân hàng chia sẻ dữ liệu tài chính, giao dịch của khách hàng cho bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ tài chính, thông qua công nghệ mã nguồn mở API.

Những điểm chính trong phân hệ

Nhóm thu hộ

 • Thanh toán qua QRCode
 • Thanh toán trực tuyến (Ecom nội địa)
 • Thu hộ qua chuyển khoản định danh
 • Thanh toán App to App
 • Gắn nguồn tiền và thanh toán

Nhóm chi hộ

 • Banking API cung cấp bộ API để khách hàng, đối tác có thể thực hiện chuyển khoản trên ứng dụng của đối tác theo các hình thức giao dịch đơn và giao dịch lô
 • Cung cấp API cho phép thực hiện các lệnh chuyển khoản từ tài khoản chuyên chi, tài khoản thanh toán của đối tác đăng ký với ngân hàng
 • Không hạn chế về hạn mức giao dịch
 • Chuyển tiền 24/7

Nhóm khác

 • Cung cấp dịch vụ thu hộ, quản lý tài khoản khách hàng, đồng thời cung cấp dịch vụ báo biến động số dư Realtime cho khách hàng qua API
 • Cung cấp bộ API giúp khách hàng Doanh nghiệp có thể truy vấn, quản lý thông tin

Lợi ích mang lại cho doanh nghiệp

 • Giảm công tác vận hành
 • Tối ưu chi phí kinh doanh
 • Nâng cao trải nghiệm khách hàng
 • Tạo ra doanh thu mới

Liên kết với các ngân hàng hàng đầu Việt Nam

Tài liệu sản phẩm