Tổng quan

Phân hệ quản lý giá bán cho phép khai báo nhiều loại hình bảng giá khác nhau, các chương trình chính sách giá bao gồm tăng giá, giảm giá, giá cộng thêm, giá công thức giúp cho việc điều hành bán hàng được linh hoạt hơn.

Những điểm chính trong phân hệ

Quản lý bảng giá

Chức năng cho phép khai báo không giới hạn các loại hình bảng giá khác nhau tùy mục đích bán hàng như Bảng giá nội địa, Bảo giá xuất khẩu, Bảng giá bán buôn, Bảng giá bán lẻ …

Quản lý chính sách giá

Configuration Price – Quản lý chính sách giá với chức năng cho phép khai báo các chương trình giá áp dụng như tăng giá, giảm giá, giá cộng thêm phí (vận chuyển, cầu đường, độc hại …). Các chương trình giá này hoạt động kèm theo bảng giá đã được khai báo và áp dụng cho tùy loại đối tượng.

Cài đặt công thức giá

Chức năng cho phép khai báo các cấu phần, thuộc tính sản phẩm, thị trường, đối tượng khách hàng … để hình thành được giá Base của một sản phẩm bán

Bộ lọc đối tượng áp dụng

Chức năng cho phép khai báo bộ lọc các đối tượng áp dụng chương trình giá theo nhiều tiêu trí khác nhau như khách hàng, nhóm khách hàng, chương trình bán, số lượng sẩn phẩm mua…

Tài liệu sản phẩm