Những điểm chính trong phân hệ

Master Data Management

DBIZ MDM (Master Data Management – Quản lý Dữ liệu từ điển doanh nghiệp) hỗ trợ hợp nhật dữ liệu trên các hệ thống phức tạp, không đồng nhất theo ngữ cảnh (context). Nền tảng DBIZ MDM của chúng tôi cho phép bạn quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến bản ghi chính thức (bao gồm các dữ liệu có phân cấp, có cấu trúc). – Cấu trúc, thuộc tính bản ghi – Làm giàu thông tin – Xác nhận bản ghi – Lưu trữ lịch sử bản ghi Cùng nhiều chức năng hữu ích khác

Operation Data

ODS – Operation Data System là hệ thống lưu trữ toàn bộ thông tin dữ liệu tập trung của doanh nghiệp được trích xuất từ các hệ thống nguồn khác nhau. Từ hệ thống ODS, các thông tin dữ liệu sẽ được chuẩn hóa, hợp nhất và phân bổ cho nhiều mục đích sử dụng như nhu cầu báo cáo quản trị, cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng khác hoặc áp dụng AI để phục vụ nhu cầu tối ưu hóa quản trị – điều hành.

Customer Data 360

CDP là nền tảng “xương sống” để thống nhất dữ liệu và định danh Khách hàng. DBIZ CDP giúp doanh nghiệp mang đến giá trị trải nghiệm cao cho khách hàng theo ngữ cảnh và tức thì mà không cần chờ đợi đội ngũ IT tham gia, đồng thời trao cho Doanh nghiệp quyền kiểm soát hoàn toàn đối với trải nghiệm khách hàng và tiếp thị số.

AI

Nền tảng mở AI của chúng tôi được xây dựng sãn cho các ngành trong các lĩnh vực sau: Tích hợp dữ liệu, tính năng nhận diện, so sánh đám đông với thuật toán và khả năng máy học. Triển khai linh hoạt và có thể mở rộng. Cơ sở dữ liệu với việc sử dụng học máy. Nền tảng mở cho phép nhanh nhẹn phát triển các ứng dụng AI. Bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân