Tổng quan

DBIZ eOffice tích hợp đầy đủ các ứng dụng phục vụ nhu cầu quản lý, xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin, điều hành nội bộ, khởi tạo và quản lý văn bản tài liệu, công văn, báo cáo… nhằm mục đích thay thế và hiện đại hóa các phương thức quản lý thông tin truyền thống

Những điểm chính trong phân hệ

Cổng thông tin nội bộ

 • Trang chủ
 • Thông điệp ban lãnh đạo
 • Tin tức
 • Sự kiện
 • Thư viện video
 • Nhân sự tiêu biểu

DMS – Quản lý văn bản và tài liệu

 • Xây dựng nguồn dữ liệu duy nhất đáng tin cậy;
 • Giảm thiểu chi phí vận hành, chi phí văn phòng;
 • Tối ưu không gian lưu trữ tài liệu;
 • Tối ưu khả năng chia sẻ, tương tác làm việc nhóm;
 • Nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc;
 • Bảo toàn, bảo mật dữ liệu

Dataroom

 • Chuẩn hóa cấu trúc thư mục/tài liệu; Cung cấp quy tắc đặt tên thư mục, tài liệu
 • Khả năng tích hợp với nhiều hệ thống khác nhằm lưu trữ toàn bộ dữ liệu của Doanh nghiệp
 • Cơ chế bảo mật tối ưu (Right Management System); Quản lý toàn bộ vòng đời tài liệu (Document Lifecycle)
 • Khả năng back up và phục hồi dữ liệu; Khả năng mở rộng, tùy biến hệ thống
 • Quản lý tài liệu theo nhiều thuộc tính mở rộng (contentype) hỗ trợ tối ưu tính năng tìm kiếm tài liệu
 • Cho phép nhiều người dùng thao tác trên tài liệu; Tính năng đồng bộ tài liệu/ thư mục về máy tính local

Tài liệu

 • Dễ dàng upload, kéo thả tài liệu
 • Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu
 • Hỗ trợ xem, dự thảo tài liệu online
 • Tính năng đồng bộ về máy tính local
 • Tra cứu, tìm kiếm toàn văn
 • Phân quyền mạnh mẽ đến từng tài liệu, thư mục
 • Dễ dàng chia sẻ đến từng nhóm người dung/người dùng cụ thể

Quản lý văn bản

 • Tính năng nhập và lưu trữu thông tin văn bản theo cơ chế liên tục
 • Số hóa quy trình xử lý văn bản; linh động tùy chỉnh quy trình. Dễ dàng theo dõi quy trình xử lý văn bản
 • Chức năng thông báo qua email hoặc/và trên hệ thống; Chức năng cảnh báo/nhắc nhở khi quá hạn xử lý (SLA)
 • Tự động sinh số ký hiệu theo quy tắc của Doanh nghiệp
 • Hệ thống báo cáo đa dạng theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Xem được lược đồ quan hệ của văn bản

Dịch vụ tài chính kế toán

eOffice quản lý toàn bộ quy trình mua sắm từ khi tạo đề xuất mua sắm, phê duyệt hợp đồng đến khi thanh toán, thanh lý hợp đồng theo thẩm quyền phê duyệt:

 • Dễ dàng khởi tạo các yêu cầu hỗ trợ dịch vụ tài chính – Kế toán
 • Dễ dàng điều hướng đến các màn hình của ứng dụng
 • Tài liệu HDSD hỗ trợ người dùng
 • Xem nhanh các công việc cần xử lý

Công việc cần xử lý

 • Hỗ trợ người dùng quản lý danh sách các công việc cần xử lý – được sắp xếp theo hạn xử lý
 • Tính năng phê duyệt 1 hoặc nhiều phiếu ngay trên màn hình danh sách
 • Thống kê tổng số công việc cần xử lý
 • Dễ dàng tra cứu, tìm kiếm theo nhiều tiêu chí

Quy trình phê duyệt đề xuất mua sắm

 • Quản lý toàn bộ yêu cầu đề xuất mua sắm
 • Tính năng xuất excel hỗ trợ lập các báo cáo quản trị
 • Thuận tiện tra cứu tìm kiếm
 • Thống kê tổng số các yêu cầu theo tiêu chí tìm kiếm
 • Số hóa form đăng ký theo nghiệp vụ Doanh nghiệp
 • Tự động định tuyến quy trình theo thông tin đề xuất mua sắm
 • Tính năng in phiếu đề xuất theo mẫu biểu của Doanh nghiệp – Tự động chèn chữ ký của các cấp phê duyệt
 • Xem thông tin phiếu 1 cách trực quan, sinh động và dễ dàng phê duyệt phiếu đề xuất
 • Tính năng hiển thị lịch sử phê duyệt phiếu yêu cầu

Quản lý phiếu yêu cầu phê duyệt hợp đồng phát sinh chi phí

 • Tự động hóa quy trình phê duyệt Hợp đồng dựa theo thẩm quyền phê duyệt
 • Đề xuất phê duyệt Hợp đồng cần được phát sinh từ phiếu mua sắm đã được phê duyệt
 • Số hóa phiếu đề xuất theo nghiệp vụ của Doanh nghiệp
 • Tính năng in phiếu đề xuất theo mẫu biểu của Doanh nghiệp – Tự động chèn chữ ký của các cấp phê duyệt
 • Tự động hóa quy trình phê duyệt Hợp đồng dựa theo loại hợp đồng
 • Tính năng in phiếu đề xuất theo mẫu biểu của Doanh nghiệp – Tự động chèn chữ ký của các cấp phê duyệt

Quản lý Hợp đồng đã được phê duyệt

 • Hỗ trợ upload và quản lý các Hợp đồng đã được phê duyệt trước khi xây dựng hệ thống
 • Tự động hóa quy trình phê duyệt đề xuất thanh toán theo Thẩm quyền phê duyệt
 • Hệ thống cho phép chọn nhiều phiếu đề xuất Mua sắm liên quan. Tính năng in phiếu phục vụ công tác trình ký và lưu trữ giấy tờ pháp lý. Giao diện trực quan thuận tiện cho người dùng

Quy trình phê duyệt đề xuất tạm ứng

 • Tự động hóa quy trình phê duyệt đề xuất tạm ứng theo Thẩm quyền phê duyệt
 • Tự động hóa quy trình phê duyệt đề xuất hoàn ứng thanh toán và hoàn ứng công tác phí theo thẩm quyền phê duyệt

Quản lý ngân sách theo năm

 • Quản lý ngân sách năm: OPEX, CAPEX
 • Hỗ trợ quản lý hạn mức mua sắm và Hỗ trợ xây dựng báo cáo quản trị

Quản lý dữ liệu hệ thống, phân quyền người dùng, nhóm người dùng

Hỗ trợ tối đa công tác quản trị hệ thống

Thiết lập quy trình theo Phòng ban

 • Linh động thiết lập quy trình trên hệ thống: theo Phòng ban & thẩm quyền phê duyệt theo định mức tài chính
 • Hỗ trợ tối đa đối với quy trình nghiệp vụ bị khuyết cấp phê duyệt của Doanh nghiệp

Quản lý dịch vụ nhân sự

 • Chuẩn hóa, tự động hóa các quy trình hỗ trợ dịch vụ Nhân sự
 • Báo cáo thống kê đa dạng nhằm phục vụ các mục đích quản lý nhân sự
 • Chức năng thông báo qua email và trên hệ thống
 • Khả năng tùy chỉnh/mở rộng theo nhu cầu doanh nghiệp
 • Tập trung tất cả các dịch vụ nội bộ được các phòng ban trong doanh nghiệp cung cấp
 • CBNV của doanh nghiệp có thể truy cập để xem thông tin và gửi những yêu cầu cung cấp dịch vụ tới các bộ phận

Đặt phòng họp

 • Chuẩn hóa quy trình đặt phòng họp và các dịch vụ hỗ trợ
 • Tìm kiếm phòng họp phù hợp yêu cầu
 • Tính năng đặt phòng họp định kỳ; Quản lý danh sách phòng họp/lịch họp đã đặt
 • Quản lý danh sách các công việc cần xử lý; Quản lý thông tin phòng họp;
 • Báo cáo thống kê: tình hình xử lý, tần suất sử dụng phòng họp
 • Thông báo nhắc nhở trên hệ thống/qua email

Đăng ký xe

 • Chuẩn hóa quy trình đăng ký và điều xe; Quản lý danh sách phiếu đăng ký và thuận tiện theo dõi quy trình xử lý phiếu đăng ký xe
 • Điều xe thuận tiện và dễ dàng nhờ tính năng xác thực xe đủ điều kiện theo tiêu chí điều xe; Báo cáo thống kê: tình hình xử lý, tần suất sử dụng xe,…
 • Quản lý thông tin xe, lái xe; Quản lý lịch sử dụng xe, sửa chữa, bảo dưỡng xe; Thông báo nhắc nhở trên hệ thống/qua email

Đăng ký đi công tác

 • Tự động hóa quy trình đăng ký đi công tác và yêu cầu các dịch vụ đi kèm: đặt xe, khách sạn, vé máy bay,…
 • Quản lý kế hoạch công tác và theo dõi quy trình xử lý phiếu đăng ký, xem kết quả xử lý trên cùng một màn hình
 • Quản lý danh sách công việc cần xử lý, hạn xử lý; Quản lý chi phí công tác
 • Báo cáo thống kê đa dạng theo yêu cầu của doanh nghiệp; Thông báo nhắc nhở trên hệ thống/qua email

Đăng ký văn phòng phẩm

 • Tính năng gợi ý danh sách văn phòng phầm cần đặt theo phiếu gần nhất; Quản lý danh sách phiếu đã đăng ký và theo dõi quy trình xử lý phiếu đăng ký
 • Quản lý danh sách công việc cần xử lý, hạn xử lý; Quản lý danh mục văn phòng phẩm, hạn mức và chi phí
 • Báo cáo thống kê đa dạng: số lượng đăng ký, chi phí,… Thông báo nhắc nhở trên hệ thống/qua email

Yêu cầu sửa chữa Thiết bị, CCDC

 • Khả năng tùy chỉnh, mở rộng theo nhu cầu của doanh nghiệp; Khả năng tích hợp với hệ thống khác của Doanh nghiệp
 • Chức năng thông báo qua email hoặc/và trên hệ thống; Chức năng cảnh báo/nhắc nhở khi quá hạn xử lý (SLA); Hệ thống báo cáo đa dạng: tình hình xử lý, báo cáo đánh giá, SLA,…

Tài liệu giới thiệu