Tổng quan

DBIZ HRMS giúp thu thập, tổng hợp, xử lý, lưu trữ và phân phối truyền tải những thông tin về nguồn nhân lực trong tổ chức một cách bài bản và tiện lợi, hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định một cách tốt hơn. Bên cạnh đó, DBIZ HRMS cũng thực hiện tốt chức năng trợ giúp khi huy động nguồn nhân lực và sử dụng hiệu quả đội ngũ lao động cho quá trình vận hành của tổ chức.

Những điểm chính trong phân hệ

Quản lý đơn từ

 • Gửi duyệt đơn từ: đơn xin nghỉ phép, đơn xin đi muộn, đơn xin thay đổi thông tin cá nhân,…
 • Dễ dàng theo dõi quá trình xử lý đơn từ
 • Tính toán số ngày nghỉ phép
 • Lưu trữ lịch sử đơn từ
 • Tích hợp với hệ thống nghỉ phép và chấm công

Quản lý hồ sơ nhân sự

HRMS tạo, quản lý và lưu trữ các hồ sơ nhân viên như hợp đồng lao động, giấy tờ chứng chỉ, thông tin thuế, và các tài liệu khác liên quan. Giúp doanh nghiệp duy trì cơ sở dữ liệu và dễ dàng truy cập

Quản lý tuyển dụng

Cung cấp các công cụ để quản lý quá trình tuyển dụng, bao gồm đăng tuyển, thu thập hồ sơ ứng viên, lựa chọn và phỏng vấn ứng viên, và quản lý quá trình thử việc. Giúp doanh nghiệp tăng tính hiệu quả và chính xác trong việc tuyển dụng nhân viên mới.

Quản lý tài sản giao nhận

 • Quản lý đăng ký tài sản của nhân viên
 • Quản lý quá trình giao nhận tài sản
 • Theo dõi tình trạng tài sản
 • Sửa chữa và bảo trì
 • Thu hồi tài sản

Quản lý chấm công và lương

 • Quản lý chấm công nhân viên
 • Tính toán lương và các khoản phụ cấp
 • Quản lý nghỉ phép và chấm công linh hoạt

Quản lý đào tạo phát triển

Cung cấp công cụ để quản lý quá trình đào tạo và phát triển của nhân viên, bao gồm lập kế hoạch, ghi danh, theo dõi và đánh giá kết quả đào tạo

Quản lý, đánh giá KPI

 • Thiết lập mục tiêu KPI
 • Ghi nhận và theo dõi tiến độ KPI
 • Đánh giá KPI
 • Phản hồi và phát triển
 • Báo cáo KPI

Tài liệu sản phẩm

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.