Tổng quan

Phân hệ quản lý tồn kho (Inventory Management) trong DBIZ ERP là một phần quan trọng của hệ thống, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho, cải thiện hiệu suất và giảm thiểu lãng phí. Nó cung cấp sự linh hoạt và tích hợp chặt chẽ với các phân hệ khác trong hệ thống ERP, giúp tạo ra một hệ thống quản trị toàn diện cho doanh nghiệp.

Những điểm chính trong phân hệ

Danh sách kho hàng và vị trí lưu trữ

Chức năng quản lý Danh sách kho hàng (Store) và vị trí lưu trữ (Locator) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý quản trị số liệu kế toán và theo dõi vị trí tồn kho thực tế của các sản phẩm, giúp tạo ra một hệ thống quản trị hiệu quả.

Danh mục nhóm hàng hóa

Tính năng Danh mục sản phẩm (Product Category) là một phần quan trọng của hệ thống, giúp doanh nghiệp quản lý và phân loại sản phẩm của họ theo các nhóm cụ thể giúp doanh nghiệp tạo ra một cấu trúc phân loại sản phẩm hiệu quả và tích hợp.

Điều này giúp quản lý sản phẩm, giá cả, và thuế một cách dễ dàng, đồng thời cung cấp tính linh hoạt cho việc quản lý dữ liệu sản phẩm.

Danh mục hàng hóa

Tính năng quản lý danh mục hàng hóa (Master Production) là một phần quan trọng của hệ thống, cho phép doanh nghiệp quản lý và theo dõi thông tin liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp.

Điều này giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng, quản lý tồn kho, và cung cấp thông tin sản phẩm chính xác cho khách hàng và đối tác.

Giao dịch nhập, xuất kho

Quản lý nhập và xuất kho trong DBIZ INV là một phần quan trọng của quá trình quản lý tồn kho và quản lý chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình quản lý tồn kho, đảm bảo rằng hàng hóa được theo dõi và giao nhận một cách chính xác và hiệu quả.

Dưới đây là một tổng quan về cách quản lý nhập và xuất kho với DBIZ ERP:

Giao dịch chuyển kho

Giao dịch chuyển kho (Inventory Move”) là một tính năng quan trọng giúp quản lý và theo dõi việc di chuyển sản phẩm hoặc hàng tồn kho từ một vị trí lưu trữ hoặc kho hàng đến vị trí lưu trữ hoặc kho hàng khác.

Điều này giúp tối ưu hóa quản lý và theo dõi di chuyển hàng tồn kho trong doanh nghiệp, đảm bảo rằng số lượng tồn kho được cập nhật chính xác và sản phẩm luôn sẵn sàng cho việc sử dụng và cung cấp. Nó cũng giúp theo dõi lịch sử di chuyển và ghi nhận thông tin quan trọng về các sản phẩm.

Kiểm kê

Hệ thống DBIZ ERP hỗ trợ kiểm kê theo phương pháp “Kiểm kê thực tế” (Physical Inventory), giúp doanh nghiệp kiểm tra và cập nhật thông tin tồn kho một cách chính xác bằng cách so sánh số lượng thực tế của sản phẩm trong kho với số liệu trong hệ thống.

Điều này giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tồn kho. Nó cung cấp một quy trình kiểm kê cấu trúc và linh hoạt để đảm bảo rằng sản phẩm và hàng tồn kho luôn được kiểm tra và cập nhật một cách định kỳ hoặc theo yêu cầu.

DBIZ INV cũng cung cấp các thiết bị chuyên dụng và ứng dụng trên mobile để giúp quá trình kiểm kê được nhanh chóng, chính xác

Danh sách báo cáo Inventory

DBIZ INV cung cấp sẵn bộ báo cáo để kiểm soát số liệu trên hệ thống. Các nhóm báo cáo được xây dựng sãn bao gồm:

 • Báo cáo tổng hợp giao dịch nhập kho
 • Báo cáo tổng hợp giao dịch xuất kho
  Báo cáo kiểm kê
 • Báo cáo tồn kho theo kho
 • Thẻ Kho
 • Báo cáo chuyển kho
 • Báo cáo tồn kho theo kho có hạn sử dụng
 • Lịch sử xuất bán hàng
 • Lịch sử nhập hàng mua
 • Báo cáo tổng hợp giao dịch nhập kho chi tiết
 • Báo cáo tổng hợp giao dịch xuất kho chi tiết
 • Báo cáo nhập xuất tồn
 • Tồn kho tổng hợp(MG)
 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu xuất kho dùng nội bộ
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu nhập kho thành phầm từ SX
 • Phiếu xuất kho NVL
 • Phiếu chuyển kho
 • Đơn đặt hàng
 • Yêu cầu mua hàng
 • Yêu cầu mua nguyên vật liệu

Tài liệu sản phẩm