Tổng quan

DBIZ MES thu thập dữ liệu về quá trình sản xuất, hiệu suất, truy xuất nguồn gốc, quản lý nguyên vật liệu và công việc đang tiến hành, cũng như các hoạt động khác của nhà máy. Những dữ liệu này cho phép những người quản lý nắm bắt được nhanh chóng tình hình hiện tại của nhà máy và ra quyết định tối ưu hóa quy trình sản xuất tốt hơn.

Những điểm chính trong phân hệ

Thu thập dữ liệu sản xuất tự động

Theo dõi và thu thập dữ liệu theo thời gian thực về các quy trình, vật liệu và hoạt động vận hành, đồng thời sử dụng dữ liệu đó để đưa ra quyết định tốt hơn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. DBIZ MES với bộ API dựng sẵn cho phép sẵn sàng kết nôi đa phương thức với các hệ thống tự động hóa máy móc thiết bị của nhà máy cũng như hệ thống ERP của Oracle và DBIZ

Cập nhật tình trạng và Phân bổ nguồn lực

Sử dụng dữ liệu theo thời gian thực để theo dõi và phân tích trạng thái của các nguồn lực sản xuất, bao gồm máy móc, vật liệu và lao động, từ đó thực hiện các điều chỉnh giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

Thiết lập lịch trình sản xuất

Phần mềm MES giúp thiết lập lịch trình sản xuất dựa trên bản kế hoạch sản xuất được nhận từ hệ thống ERP – hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

Quản trị hoạt động sản xuất theo thời gian thực

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống MES đó là thu thập dữ liệu về hoạt động sản xuất theo thời gian thực bằng việc kết nối trực tiếp với máy móc thiết bị:

Phần mềm MES kết nối với các thiết bị IoT hoặc các thiết bị SCADA để có thể thu thập các dữ liệu về thời gian hoạt động của máy chạy, máy dừng, sản lượng sản xuất…

Quản lý truy xuất nguồn gốc

Phần mềm MES có thể tự động tạo Barcode/QRCode/RFID cho từng sản phẩm, hàng hóa để dán trên các lô sản xuất. Các mã Barcode/QRCode/RFID này sẽ cung cấp đầy đủ dữ liệu về nhà sản xuất, nhà cung cấp và nhà phân phối,… giúp người dùng khi truy xuất nguồn gốc có thể nắm được toàn bộ thông tin của chuỗi cung ứng.

Thiết lập kế hoạch bảo trì

Phần mềm DBIZ MES sẽ hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì máy để từ đó giảm thời gian gián đoạn sản xuất. DBIZ MES tích hợp sẵn với Oracle eBusiness Suite eAM và DBIZ eAM để đồng bộ hóa toàn bộ quá trình bảo trì vật tư thiết bị.

Phân tích hiệu suất máy móc tổng thể

Hệ thống DBIZ MES thu thập dữ liệu để đo lường hiệu suất thiết bị tổng thể của máy móc dựa vào 3 yếu tố: A-Q-P (Availability – Mức sẵn sằng, Quality – Chất lượng, Performance – Hiệu xuất) và qua đó giúp chỉ ra các vùng cơ hội để cải tiến.

Theo dõi liên tục chất lượng sản phẩm

Đảm bảo tuân thủ chất lượng và an toàn sản phẩm thông qua quy trình thu thập dữ liệu và tự động kiểm tra chất lượng. Phân tích nguyên nhân gây ra lỗi sản phẩm và đưa ra các biện pháp khắc phục để giảm thiểu tỷ lệ lỗi.