Tổng quan

Nền tảng mở AI của chúng tôi được xây dựng sãn cho các ngành trong các lĩnh vực sau: Tích hợp dữ liệu, tính năng nhận diện, so sánh đám đông với thuật toán và khả năng máy học. Triển khai linh hoạt và có thể mở rộng. Cơ sở dữ liệu với việc sử dụng học máy. Nền tảng mở cho phép nhanh nhẹn phát triển các ứng dụng AI. Bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân

Các sản phẩm AI của chúng tôi và đối tác liên kết phát triển

Nhận diện khuôn mặt - FaceID

 • Nền tảng mở AI & RPA cải thiện độ chính xác thông qua phân tích các tại các không gian khác nhau, theo thời gian và theo dữ liệu ảnh
 • Danh sách nhóm khách có thể tùy chỉnh để sắp xếp
 • Hơn 10.000 bộ nhớ khuôn mặt có thể được mở rộng
 • Phân tích khuôn mặt dựa trên thuộc tính 1:N
 • So sánh với các mối quan hệ
 • Tất cả trong cùng một hệ thống
 • Tự động kiểm soát ra vào
 • Hồ sơ thông tin của khách được lưu trữ
 • Danh sách đen của khách và danh sách trắng có sẵn
 • Kiểm soát thời gian thăm viếng
 • Tự động gửi cảnh báo sau khi nhập cảnh
 • Chỉ đường và cung cấp thông tin
 • Phân tích đám đông để tìm ra sự khác biệt

Nhà máy thông minh

 • Kiểm soát vào/ra: Xử lý hơn 1000 nhân viên từ hơn 100 lối vào trong vòng 15 phút bằng sử dụng nhận dạng khuôn mặt.
 • Quản lý con người: Đảm bảo nhân sự được nhận diện của các ca khác nhau và bàn giao các từ các bộ phận thuận lợi.
 • Phân tích hiệu quả: Dựa trên khuôn mặt và hành vi được phân tích từ nguồn cấp dữ liệu video giúp việc duy trì hiệu quả làm việc mọi lúc.
 • Giám sát theo khu vực: Các cấp độ giám sát khác nhau dựa trên diện tích và thời gian để đảm bảo các biện pháp an toàn lao động và tuân thủ.
 • Giám sát môi trường: Kiểm tra thường xuyên các yếu tố môi trường có thể
  dẫn đến làm việc nguy hiểm như cháy nổ, nồng độ bụi …

Đặt hàng tự động (Customer Ordering System - RPA)

RPA (Robotic Process Automation) cho đặt hàng tự động từ nhà phân phối – Customer Ordering System:

 • Cung cấp cho Nhà phân phối của Doanh nghiệp hệ thống đặt hàng với chức năng đơn giản, dễ sử dụng
 • Dựa trên nhiều yếu tố như: Công nợ NPP, Lịch sử đặt hàng, tồn kho NPP, tồn kho của kho phân phối thứ cấp…hệ thống tự động tạo ra đơn hàng đề xuất cho Nhà phân phối, nhà phân phối có thể điều chỉnh lại trước khi xác nhận đơn hàng
 • Sau khi chốt đơn hàng, hệ thống tự động tạo đơn hàng Sell-In trên hệ thống ERP của Doanh nghiệp và đồng bộ các thông tin giao hàng từ hệ thống bán hàng DBIZ B2B hoặc DMS
 • Tự động tính toán và cho phép Nhà phân phối lựa chọn các chương trình chi trả khuyến mại trên từng đơn hàng