Tổng quan

Phân hệ Procurement giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng, từ quá trình mua hàng, đặt hàng, theo dõi tồn kho đến thanh toán và quản lý nhà cung cấp. Nó giúp tối ưu hóa quy trình mua sắm, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa việc quản lý hàng tồn kho.

Những điểm chính trong phân hệ

Quản lý thông tin nhà cung cấp

Chức năng quản lý thông tin nhà cung cấp trong DBIZ ERP cho phép doanh nghiệp lưu trữ và quản lý các thông tin liên quan đến các nhà cung cấp mà họ tương tác trong quy trình mua sắm và quản lý tài chính.

Chức năng này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình mua sắm và quản lý tài chính, cung cấp tính minh bạch và kiểm soát trong việc tương tác với các nhà cung cấp và quản lý thông tin liên quan đến họ.

Hợp tác

 • Hệ thống cho phép BP Mua hàng & Nhà cung cấp tương tác trực tiếp  thông qua từng chứng từ trên hệ thống hoặc tương tác chung.
 • Thông tin tương tác được quản lý tập trung và dễ dàng truy xuất

Yêu cầu mua hàng

Yêu cầu mua sắm trong DBIZ ERP là công cụ hỗ trợ các Bộ phận trong doanh nghiệp lập yêu cầu mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp khi các Bộ phận cần mua hàng mới để đáp ứng nhu cầu của họ.

Yêu cầu báo giá

Request for Quotation (RFQ) là một quá trình quan trọng trong quản lý mua sắm của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp cần mua hàng hoặc dịch vụ mới, có thể sử dụng tính năng RFQ để gửi yêu cầu báo giá đến các nhà cung cấp khác nhau.

Các nhà cung cấp sau đó có thể cung cấp các báo giá của họ cho sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đang tìm kiếm.

Quản lý đầu thầu

DBIZ Procurement Suite cho phép quản lý các thủ tục mua sắm theo hình thức đấu thầu online. Các chức năng chính của quản lý đấu thầu online bao gồm:

 • Quản lý thông tin bảo mật truy cập nhà cung cấp
 • Yêu cầu chào giá online (RFQ)
 • Nhà cung cấp gửi chào giá
 • Chấm điểm chào giá
 • Công bố thông tin

Hợp đồng/ Đơn đặt hàng

Purchase Order (PO), hay còn gọi là “Đơn đặt hàng,” được sử dụng để đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp.

Một PO được tạo ra sau khi một yêu cầu mua hàng (Requisition) đã được phê duyệt, và nó chứa thông tin chi tiết về đơn hàng, bao gồm sản phẩm, số lượng, giá cả, điều khoản giao hàng, thời hạn, và thông tin liên hệ với nhà cung cấp.

Kiểm soát ngân sách chi phí mua sắm

DBIZ Procurement cung cấp đầy đủ tính năng quản lý và kiểm soát ngân sách chi tiêu cho việc mua sắm mọi loại mặt hàng, hàng hóa khác nhau. Các cấp độ phê duyệt ngân sách cũng được định nghĩa linh động trên hệ thống

Kiểm soát phê duyệt

Trong quy trình mua sắm, việc kiểm soát phê duyệt theo lồng quy trình nghiệp vụ phân cấp là rất quan trọng.

Chức năng Approval Hierachy trên DBIZ Procurement Suite cung cấp đầy đủ tính cho việc định nghĩa quy trình luồng công việc phê duyệt đa dạng theo yêu cầu của Doanh nghiệp:

 • Theo giá trị
 • Theo vị trí trong doanh nghiệp
 • Theo chủng loại hàng hóa mua
 • Theo đơn vị

Nhận hàng từ nhà cung cấp

Material Receipt (viết tắt là MR) là một khái niệm quan trọng trong DBIZ ERP (Enterprise Resource Planning) và đóng vai trò quan trọng trong quản lý tồn kho và quy trình mua sắm của doanh nghiệp.
MR được sử dụng để ghi nhận việc nhận sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp. Khi doanh nghiệp đã tạo một đơn đặt hàng (Purchase Order) và nhà cung cấp đã giao hàng, Material Receipt được tạo ra để xác nhận việc nhận hàng và cập nhật thông tin về tồn kho.
Material Receipt trong DBIZ ERP giúp doanh nghiệp kiểm soát tồn kho, xác nhận nhận hàng và cập nhật thông tin tài chính một cách hiệu quả, tăng cường tính minh bạch trong quy trình mua sắm và quản lý tồn kho.

Hóa đơn nhà cung cấp

Invoice Vendor (Hoá đơn nhà cung cấp) là một yếu tố quan trọng trong hệ thống DBIZ ERP. Nó đại diện cho hoá đơn mà doanh nghiệp nhận từ nhà cung cấp sau khi đã mua hàng hoặc dịch vụ từ họ.
Invoice Vendor giúp quản lý tài chính và quy trình thanh toán đối với nhà cung cấp một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp minh bạch trong quy trình mua sắm và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Thanh toán

Tính năng thanh toán nhà cung cấp (Vendor Payment) trong DBIZ ERP là một phần quan trọng của quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Nó cho phép doanh nghiệp thực hiện thanh toán các khoản nợ đối với nhà cung cấp sau khi đã mua hàng hoặc dịch vụ từ họ, giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp tính minh bạch trong quy trình thanh toán đối với nhà cung cấp.

Trả hàng nhà cung cấp

Trả hàng Nhà cung cấp (RTV – Return to Vendor) là một quá trình quan trọng và tính năng được sử dụng để quản lý việc trả lại sản phẩm hoặc hàng hóa không phù hợp hoặc bị lỗi từ Doanh nghiệp trở lại Nhà cung cấp.
Nghiệp vụ trả hàng trong DBIZ ERP giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả việc trả lại sản phẩm không phù hợp hoặc bị lỗi cho nhà cung cấp, đồng thời cung cấp tính minh bạch và kiểm soát trong quy trình này.

Dashboard & Reports

 • Hệ thống cung cấp Dashboard & KPI cho bộ phận Mua hàng & Nhà cung cấp để theo dõi toàn bộ quá trình tương tác và xử lý các giao dịch
 • Hệ thống cung cấp các báo cáo để kiểm soát tiến độ thực hiện các nghiệp vụ trong quy trình mua hàng

Tài liệu sản phẩm

Lợi ích

Quản lý hoạt động mua hàng tập trung

- Giúp hoạt động mua hàng được quản lý tập trung, từ tiếp nhận yêu cầu mua hàng, nhận hàng, công nợ và thành toán với nhà cung cấp - Quản lý và kiểm soát chặc chẽ tình trạng thực hiện, xử lý của nhà cung cấp

Giúp tăng tính tương tác với các nhà cung cấp

Cung cấp các giải pháp tương tác giữa bộ phận mua hàng và nhà cung cấp theo chi tiết từng giao dịch, chứng từ giúp quản lý và đảm bảo kế thừa thông tin. Giúp quản lý danh sách nhà cung cấp tiềm năng

Cung cấp dữ liệu kịp thời

Dữ liệu trên hệ thống được kế thừa và cập nhật kịp thời giữa nhà cung cấp và bộ phận mua hàng. Các đối tác tham gia quy trình chủ động nhận thông tin về tiến độ thực hiện

Dashboard & Reports

Hệ thống cung cấp Dashboard & KPI cho BP Mua hàng & Nhà cung cấp để theo dõi toàn bộ quá trình tương tác và xử lý các giao dịch

Dễ dàng tích hợp

Dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý doanh nghiệp khác