Tổng quan

Hệ thống quản lý vận tải (Transportation Management System - TMS) được sử dụng giúp quản lý và tối ưu hóa quy trình vận tải và hành trình hàng hóa cho doanh nghiệp

Những điểm chính trong phân hệ

Quy trình kinh doanh

 • Cho phép bạn quản lý tất cả vận chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế trong và ngoài nước trong cùng một môi trường, đồng thời cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc và khả năng hiển thị các đơn đặt hàng, lô hàng, mặt hàng và quy trình hậu cần.
 • Bạn có thể lập kế hoạch và quy trình cho việc vận chuyển lô hàng cho nhiều loại đơn đặt hàng phổ biến như đơn đặt hàng và bán hàng, hàng trả lại và chuyển kho

Quy trình tạo OTRs

Chạy quy trình tạo Yêu cầu Vận chuyển Đơn hàng (OTR) từ:

 • Sales Order
 • Purchasing order
 • Distribution Order

Bạn có thể xóa các bản ghi cũ/hiện có nếu cần.

OTR Window

Tính năng giúp bạn có thể theo dõi Order Transportation Requirement (OTR)

Tạo đơn vị vận chuyển

Tạo và cập nhật thông tin đơn vị vận chuyển và theo dõi báo cáo, kết quả

Phân công phương tiện

Cập nhật các trường phương tiện và theo dõi kết quả

Tạo RFQs

Tạo Yêu cầu báo giá và sử dụng chức năng Mua hàng tiêu chuẩn cho một Hãng vận chuyển được chọn.

Tạo đơn hàng vận chuyển

Tạo các Đơn đặt hàng Vận chuyển mới cho các bản ghi đã chọn của lưới

 • Tạo FOs và xem kết quả
 • Tab Freight Order chứa thông tin về Sản phẩm
 • Tab Freight Stops chứa thông tin về trạm nghỉ của tuyến đường hiện tại
 • Tab Cost chứa thông tin về chi phí
 • Thêm thủ công chi phí cho nhiên liệu, chất hàng, dỡ hàng,… để tạo hóa đơn

Quy trình tính cước vận chuyển

Trên màn hình của sổ Order Transportation Requirements(OTRs) chọn Freight Cost Calculation và nhận về kết quả

Chi phí đặt hàng vận chuyển

Kết quả của chi phí đặt hàng sử dụng Thỏa thuận vận chuyển hàng hóa cho từng shipper

Tạo hóa đơn cho chi phí vận chuyển

Tạo Hóa đơn mới cho các bản ghi đã chọn của lưới

 • Tạo hóa đơn dựa trên sản phẩm hoặc chi phí
 • Tạo hóa đơn dựa trên khoản phí và lô hàng cho Landed Cost

Map View Form

Bạn có thể xem Tuyến đường trên bản đồ cho từng Đơn hàng vận chuyển trên Bản đồ GraphHopper hoặc Google Maps ở trong cửa sổ trình duyệt khác

Tài liệu sản phẩm