Tổng quan

Hệ thống DBIZ WMS hỗ trợ việc quản lý kho hàng của doanh nghiệp nhằm thực hiện các chức năng kiểm soát và theo dõi các chuyển giao và lưu trữ các nguồn lực sẵn có. WMS giúp quản lý lịch trình vận chuyển vật liệu đến cơ sở, dưới sự quản lý của Khách hàng, việc dỡ hàng đúng cách khỏi phương tiện vận chuyển, nhóm vật liệu thành bao bì hợp lý để dễ dàng vận chuyển vào cơ sở kho. Trong kho, hàng hóa được sắp xếp hợp lý trên các giá kệ định vị, sắp xếp sao cho tiết kiệm nhất, an toàn nhất và dễ dàng lấy lại theo yêu cầu, phù hợp với quy tắc kinh doanh.

Những điểm chính trong phân hệ

Quản lý thông tin kho hàng

Warehouse Management System (WMS) cho phép bạn quản lý thông tin chi tiết về kho hàng, bao gồm các mặt hàng, số lượng, đơn vị đo lường, và các thuộc tính khác. Bạn có thể tạo, cập nhật và xem thông tin kho hàng một cách dễ dàng

Quản lý vị trí lưu trữ

Giúp bạn quản lý vị trí lưu trữ trong kho hàng. Nó cung cấp hệ thống mã hóa vị trí, giúp xác định và ghi nhớ vị trí của từng mặt hàng trong kho. Điều này giúp tìm kiếm và xử lý hàng hóa một cách hiệu quả và nhanh chóng

Quản lý nhập/xuất kho

Hỗ trợ quản lý quy trình nhập/xuất kho hàng. Nó ghi nhận thông tin về các đơn hàng, số lượng hàng nhập vào và xuất ra, thông tin vận chuyển, và thông tin liên quan đến đối tác.

Bạn có thể theo dõi các giao dịch nhập/xuất kho, quản lý các đơn hàng, và xử lý yêu cầu xuất kho một cách dễ dàng

Quản lý kiểm kê và kiểm soát hàng tồn kho

Giúp quản lý và kiểm soát hàng tồn kho trong kho hàng. Nó cung cấp chức năng kiểm kê hàng tồn kho, theo dõi sự di chuyển và biến động của hàng hóa, và cập nhật thông tin hàng tồn kho.

Điều này giúp bạn kiểm soát và quản lý hàng tồn kho một cách chính xác và hiệu quả.

Quản lý đặt hàng và thu mua

Cung cấp chức năng quản lý đặt hàng và thu mua hàng hóa. Bạn có thể tạo và quản lý đơn đặt hàng, xác định nhu cầu hàng hóa, theo dõi tình trạng đơn hàng, và tối ưu hóa quy trình mua hàng trong kho

Báo cáo và phân tích

Cung cấp các báo cáo và công cụ phân tích dữ liệu về hoạt động trong kho hàng. Bạn có thể tạo báo cáo tổng hợp, thống kê

Quản lý định vị và theo dõi hàng hóa

Hỗ trợ tích hợp các công nghệ định vị và theo dõi hàng hóa như mã vạch, mã QR, RFID để theo dõi và quản lý hàng hóa trong kho. Điều này giúp cải thiện độ chính xác và tốc độ trong việc xác định vị trí và trạng thái của hàng hóa

Quản lý công việc và lệnh hàng

Cho phép bạn tạo và quản lý công việc và lệnh hàng trong kho. Bạn có thể phân công công việc cho nhân viên, theo dõi tiến độ và thực hiện công việc theo lệnh hàng.

Điều này giúp tăng hiệu suất và sắp xếp công việc một cách hợp lý trong quá trình xử lý hàng hóa

Quản lý sự cố và bảo trì

Cung cấp chức năng quản lý sự cố và bảo trì trong kho hàng. Bạn có thể ghi nhận và theo dõi các sự cố kỹ thuật, yêu cầu bảo trì, và quản lý lịch trình bảo trì để đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả của kho hàng

Tích hợp với các hệ thống khác

Có khả năng tích hợp với các hệ thống khác như ERP (Enterprise Resource Planning), TMS (Transportation Management System), CRM (Customer Relationship Management), để chia sẻ dữ liệu và tương tác với các quy trình kinh doanh khác nhau. Điều này giúp tạo ra một hệ thống quản lý toàn diện và liên kết trong toàn bộ chuỗi cung ứng

Tài liệu sản phẩm