Tổng quan

Phần mềm thực hiện quản trị quy trình bán lẻ tại cửa hàng, quầy hàng, siêu thị (POS)… nhằm giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả quá trình phân phối bán lẻ các sản phẩm hàng hóa của mình.

Những điểm chính trong phân hệ

Đăng ký trải nghiệm

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.