Tổng quan.

Nền tảng ứng dụng chuyển đổi số cho Quản lý dữ liệu - DBIZ DATA bao gồm 4 phân hệ

operation-data-bi-phan-tich-du-lieu-dieu-hanh

Operation Data & BI - Phân tích dữ liệu điều hành

ODS - Operation Data System là hệ thống lưu trữ toàn bộ thông tin dữ liệu tập trung của doanh nghiệp được trích xuất từ các hệ thống nguồn khác nhau. Từ hệ thống ODS, các thông tin dữ liệu sẽ được chuẩn hóa, hợp nhất và phân bổ cho nhiều mục đích sử dụng như nhu cầu báo cáo quản trị, cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng khác hoặc áp dụng AI để phục vụ nhu cầu tối ưu hóa quản trị - điều hành.

master-data-du-lieu-tu-dien-doanh-nghiep

Master Data - Dữ liệu từ điển doanh nghiệp

DBIZ MDM (Master Data Management - Quản lý Dữ liệu từ điển doanh nghiệp) hỗ trợ hợp nhật dữ liệu trên các hệ thống phức tạp, không đồng nhất theo ngữ cảnh (context). Nền tảng DBIZ MDM của chúng tôi cho phép bạn quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến bản ghi chính thức (bao gồm các dữ liệu có phân cấp, có cấu trúc). - Cấu trúc, thuộc tính bản ghi - Làm giàu thông tin - Xác nhận bản ghi - Lưu trữ lịch sử bản ghi Cùng nhiều chức năng hữu ích khác

customer-data-du-lieu-khach-hang-360

Customer Data Platform (CDP)

CDP là viết tắt của cụm từ Customer Data Platform (nền tảng dữ liệu khách hàng) là một phần mềm cơ sở dữ liệu dùng để thu thập và thống kê toàn bộ các dữ liệu và thông tin khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau.

nen-tang-mo-ai

AI & RPA

Nền tảng mở trí tuệ nhân tạo Open AI Platform giúp các bạn đưa vào các tính năng được hỗ trợ bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo, giúp cho việc kiểm soát và quản trị, phát triển kinh doanh được nhanh và chính xác hơn