Thanh toán bằng mã QR.

Nhanh chóng - Chính Xác - An toàn - Thanh toán mọi lúc, mọi nơi 24/7

Thanh toán không tiền mặt

Thanh toán đơn hàng với mã QR, hiển thị trạng thái giao dịch và thông báo tiền về tài khoản ngay tức thì

Thanh toán trả sau vào cuối kỳ

Cung cấp dịch vụ thanh toán trả sau cho khách hàng doanh nghiệp, sử dụng mã QR để nhận diện khách hàng công nợ và hạn mức công nợ cho phép