Đa dạng ngành hàng trên DBIZ MARKET

Ưu đãi giảm sâu

Hàng ngàn khuyến mãi có 1 - 0 - 2 đến từ DBIZ MARKET và các Nhà cung cấp/ Nhãn hàng tên tuổi

Ưu đãi giảm sâu

Kết nối nguồn hàng giá tốt với nhiều ưu việt hơn hẳn nhập hàng truyền thống

Nhập hàng tận gốc, chính sách giá tốt

Ưu đãi giảm sâu

Đồng bộ với phần mềm quản lý bán hàng DBIZ

Dễ dàng lên đơn, ship hàng và theo dõi tồn kho

Ưu đãi giảm sâu