Tổng quan.

Sản phẩm nền tảng giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi từ các mô hình kinh doanh thông thường sang việc Kinh doanh điện tử nhanh gọn, mềm dẻo và dễ dàng hơn. DBIZ Digital Business bao gồm 6 ứng dụng

sale-planning-ke-hoach-ban

DBIZ Sales Forecast - Giải pháp Dự báo bán hàng

DBIZ Sales Forecast là giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp ước tính doanh số bán hàng trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử bán hàng, xu hướng thị trường, yếu tố kinh tế, sự kiện tương lai và nhiều yếu tố khác của các đơn vị sản phẩm và/hoặc giá trị tiền tệ của các sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể, sử dụng các phương pháp định lượng và thống kê dựa trên dữ liệu lịch sử và thống kê thị trường.

b2b

Business to Business (B2B)

DBIZ B2B là giải pháp quản lý bán hàng dành cho doanh nghiệp và thực thi quy trình kinh doanh bán buôn dành cho khách hàng B2B (doanh nghiệp/đại lý)

b2c

Business to Consumer (B2C)

Phần mềm hệ thống DBIZ B2C hỗ trợ Cửa Hàng bán hàng cho khách hàng lẻ qua ứng dụng Mobile App; đồng thời giúp cho đơn vị kinh doanh dễ dàng quản lý các giao dịch trên hệ thống back-end.

loyalty

Loyalty - Khách hàng thân thiết

DBIZ LOYALTY số hóa toàn bộ quy trình xây dựng và quản lý các chương trình khách hàng thân thiết, giúp doanh nghiệp tạo ra trải nghiệm khác biệt cho khách hàng khi cung cấp dịch vụ và sản phẩm tương đồng, từ đó đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

marketing

MarTech

DBIZ MarTech là một nền tảng Marketing Automation toàn diện, có khả năng tuỳ biến và tích hợp tốt với các dữ liệu khách hàng, giúp bạn tạo ra những chiến dịch marketing, gửi email, xây dựng landing page, thiết kế quy trình làm việc với có tính cá nhân hoá cao, đem lại những trải nghiệm tốt nhất

ecommerce

DBIZ Ecommerce

Nền tảng Thương mại điện tử DBIZ Ecommerce được phân hỗ trợ đầy đủ 3 loại hình hoạt động chính như sau: • B2B (Business to Business): Hoạt động thương mại điện tử là các doanh nghiệp (có thể là giao dịch giữa người sản xuất - người bán buôn hay giữa người bán buôn - người bán lẻ). • B2C (Business to Consumer): Hoạt động thương mại điện tử bao gồm Doanh nghiệp (người bán) và người tiêu dùng (người mua). • C2C (Consumer to Consumer): Hoạt động thương mại điện tử là cá nhân người tiêu dùng với người tiêu dùng qua 1 bên trung gian (có thể là website bán hàng hoặc đấu giá online).