Tổng quan.

DBIZ ERP là một bộ ứng dụng quản lý doanh nghiệp tích hợp đầy đủ, đáp ứng mô hình từ mỗi doanh nghiệp đơn lẻ đến mô hình tập đoàn - đa công ty - đa ngành nghề trên cùng 1 hệ thống với dữ liệu lịch sử được lưu trữ liên tục nhiều năm. DBIZ ERP bao gồm các phân hệ về quản lý đơn đặt hàng, quản lý mua hàng, quản lý kế toán tài chính, quản lý sản xuất... Giải pháp này giúp các doanh nghiệp có được nền tảng quản lý thống nhất, kiểm soát tài chính, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động.

financials-tai-chinh-ke-toan

Financials - Tài chính kế toán

DBIZ Accounting & Financials - Phân hệ tài chính kế toán là thành phần cơ bản gói giải pháp DBIZ ERP, tuân thủ chế độ kế toán Việt nam; hỗ trợ mô hình quản lý nhiều công ty, nhiều cấp với khả năng hợp nhất, khả năng tiêu chuẩn hóa: Quy tắc hạch toán, khả năng quản lý tập trung với một server duy nhất; các thành phần tài khoản tổ chức sẵn cho phân tích, báo cáo, theo dõi giao dịch nội bộ giữa các công ty.

procurement-mua-sam

Procurement - Quản lý Mua sắm

Phân hệ Procurement giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng, từ quá trình mua hàng, đặt hàng, theo dõi tồn kho đến thanh toán và quản lý nhà cung cấp. Nó giúp tối ưu hóa quy trình mua sắm, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa việc quản lý hàng tồn kho.

inventory-ke-toan-kho

Inventory - Kế toán kho

Phân hệ quản lý tồn kho (Inventory Management) trong DBIZ ERP là một phần quan trọng của hệ thống, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho, cải thiện hiệu suất và giảm thiểu lãng phí. Nó cung cấp sự linh hoạt và tích hợp chặt chẽ với các phân hệ khác trong hệ thống ERP, giúp tạo ra một hệ thống quản trị toàn diện cho doanh nghiệp.

sale-planning-ke-hoach-ban

DBIZ Sales Forecast - Giải pháp Dự báo bán hàng

DBIZ Sales Forecast là giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp ước tính doanh số bán hàng trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử bán hàng, xu hướng thị trường, yếu tố kinh tế, sự kiện tương lai và nhiều yếu tố khác của các đơn vị sản phẩm và/hoặc giá trị tiền tệ của các sản phẩm hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể, sử dụng các phương pháp định lượng và thống kê dựa trên dữ liệu lịch sử và thống kê thị trường.

configuration-price-gia-ban

Configuration Price - Giá bán

Phân hệ quản lý giá bán cho phép khai báo nhiều loại hình bảng giá khác nhau, các chương trình chính sách giá bao gồm tăng giá, giảm giá, giá cộng thêm, giá công thức giúp cho việc điều hành bán hàng được linh hoạt hơn

shipping-execution-giao-nhan

Shipping Execution - Quản lý Giao nhận

Phân hệ quản lý giao nhận là một phần quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng và hoạt động vận chuyển của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa quá trình giao nhận hàng hóa, đảm bảo rằng hàng hóa được giao đúng thời gian, địa điểm và trong tình trạng tốt. Điều này cải thiện khả năng phục vụ khách hàng, tối ưu hóa tồn kho và giảm thiểu chi phí vận chuyển.

manufacturing-san-xuat

Manufacturing - Quản lý Sản xuất

warehouse-quan-tri-kho

Warehouse - Quản trị kho

Hệ thống DBIZ WMS hỗ trợ việc quản lý kho hàng của doanh nghiệp nhằm thực hiện các chức năng kiểm soát và theo dõi các chuyển giao và lưu trữ các nguồn lực sẵn có

hrm

Human Resource Management System (HRMS)

DBIZ HRMS giúp thu thập, tổng hợp, xử lý, lưu trữ và phân phối truyền tải những thông tin về nguồn nhân lực trong tổ chức một cách bài bản và tiện lợi. Hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định một cách tốt hơn. Bên cạnh đó, DBIZ HRM cũng thực hiện tốt chức năng trợ giúp khi huy động nguồn nhân lực và sử dụng hiệu quả đội ngũ lao động cho quá trình vận hành của tổ chức

tms

Transportation Management System (TMS)

Hệ thống quản lý vận tải (Transportation Management System - TMS) được sử dụng giúp quản lý và tối ưu hóa quy trình vận tải và hành trình hàng hóa cho doanh nghiệp