banner

Đào tạo – Hướng dẫn sử dụng

Đội ngũ chuyên gia công nghệ của DigitalBiz sẵn sàng đào tạo, hướng dẫn để giúp 100% nhân viên doanh nghiệp ứng dụng thành thạo các giải pháp chuyển đổi số.

1. Chương trình đào tạo:

 • Đào tạo cơ bản
 • Đào tạo chuyên sâu
 • Đào tạo theo nhu cầu

2. Lộ trình chuyển đổi số:

 • Thống nhất kế hoạch đào tạo
 • Xếp lịch đào tạo các bộ phận
 • Đào tạo theo đúng kế hoạch
 • Phản hồi sau đào tạo

3. Cam kết đào tạo:

 • Đào tạo theo đúng lộ trình đã thống nhất
 • Chuyên gia có kinh nghiệm đào tạo & triển khai
 • Chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao
 • Dễ dàng vận hành hệ thống ngay sau đào tạo