Quản lý xây dựng và kinh doanh Bất Động Sản hiệu quả

Hỗ trợ các chủ doanh nghiệp bất động sản trong việc tối ưu khả năng quản lý dự án đầu tư xây dựng BĐS, kinh doanh bán hàng đa kênh và nâng cao hiệu quả kinh doanh

Quản trị dự án Bất Động Sản

Giải pháp DBIZ Real Estate giúp cho các doanh nghiệp phát triển BDS quản lý dự án chặt trẽ, theo sát kế hoạch đặt ra. Các chức năng chính của giải pháp là:

 • Quản lý vòng đời dự án
 • Quản lý dự án
 • Quản lý nguồn lực dự án
 • Ngân sách dự án
 • Giá thành dự án
 • Hợp đồng dự án BĐS
 • Hóa đơn chi phí dự án

Lập kế hoạch và ngân sách dự án

Chức năng Lập kế hoạch và ngân sách dự án (Planning & Budgeting) giúp cho các lãnh đạo doanh nghiệp phát triển BĐS kiểm soát được kế hoạch công việc của dự án đầu tư BĐS, bám sát kế hoạch tài chính và chi phí:

 • Lập kế hoạch tổng thể
 • Kế hoạch chi phí dự án
 • Kế hoạch doanh thu
 • Các giả lập tình huống ảnh hưởng tới kế hoạch dự án
 • Kiểm tra, so sánh kế hoạch dự án

Quản lý hợp đồng bán

Chức năng DBIZ Sale Contract dành cho chuyên ngành BĐS giúp cho việc quản lý vòng đời hợp đồng bán sản phẩm BĐS trong suốt chu kì từ giai đoạn đầu hợp tác đầu tư, đến các giai đoạn sau như chuyển nhượng, sang tên, thu phí …

 • Quản lý sản phẩm, thông tin bán dự án
 • Quản lý giỏ hàng BĐS
 • Trạng thái dự án bán
 • Khai báo thông tin sản phẩm, diện tích chung – riêng
 • Chính sách bán hàng
 • Chi tiết hợp đồng bán và các tham số đặc thù
 • Tính giá sản phẩm bán
 • Tính lãi trả chậm
 • Chính sách thưởng, tri ân, khuyến mãi, trả thưởng
 • Trạng thái sản phẩm – tình hình nhận cọc

 

Tính năng ERP

DBIZ ERP dành cho lĩnh vực BDS có đầy đủ tính năng cho quản lý chuỗi, mô hình công ty mẹ – con, theo từng dự án, từng danh mục đầu tư … đa dạng loại hình khác nhau và hoàn toàn theo chuẩn Việt Nam:

 • Quy trình mua hàng
 • Quy trình thanh toán phải trả
 • Quy trình bán hàng
 • Quy trình tạm ứng, hoàn ứng
 • Quy trình trả lại hàng
 • Quy trình mua sắm và quản lý Tài sản CCDC
 • Quy trình quản lý nhân sự
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo ERP theo chuẩn mực VAS

Hệ thống báo cáo

Giải pháp chuyên ngành DBIZ Real Estate được thiết kế sẵn với đầy đủ các chức năng báo cáo dành cho doanh nghiệp phát triển và kinh doanh BĐS. Các nhóm báo cáo gồm có:

 • Báo cáo kế toán
 • Báo cáo dự án
 • Báo cáo mua sắm
 • Báo cáo kế hoạch
 • Báo cáo kế hoạch ký hợp đồng và dự thu
 • Chi tiết doanh số theo Sản phẩm – dự án – thời gian – đối tác bán
 • Chi tiết doanh số theo đơn vị đại lý – môi giới
 • Các báo cáo phụ trợ khác