Giải pháp quản trị doanh nghiệp và vận hành kinh doanh chuyên ngành Điện tử điện máy

Hỗ trợ các chủ cửa hàng điện tử & điện máy trong việc tối ưu khả năng quản lý cửa hàng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Bán lẻ linh hoạt, hiện đại

 • Quản lý hàng hóa tại cửa hàng: Quản lý nhập hàng, Quản lý bán hàng theo ca, Quản lý xuất bán chuyển thẳng, Quản lý tồn kho hàng hóa: Tồn sổ sách và tồn thực tế, Quản lý hao hụt theo sổ sách và thực tế
 • Quản lý giao dịch tại cửa hàng: Nhận diện khách hàng các cấp, Quản lý hạn mức mua hàng của khách hàng mọi cấp, Quản lý các giao dịch mua hàng công nợ, Quản lý thầu thợ, Lập đơn hàng & xác nhận giao dịch công nợ, Lập đơn hàng, bán hàng & thanh toán tiền mặt, Thanh toán bằng Mobile Banking, Thanh toán bằng Mobile Banking khác/Ví điện tử, Chia xẻ thông tin giao dịch và trạng thái giao dịch
 • Hoá đơn bán lẻ: Hóa đơn điện tử, Hóa đơn giấy, Quản lý hóa đơn phát hành
 • Tiền hàng & Công nợ: Quản lý tiền hàng theo các phương thức bán hàng, Quản lý tiền hàng theo ca bán hàng, Quản lý tiền mặt tại cửa hàng, Quản lý tiền chuyển khoản/báo nợ-báo có
 • Hệ thống báo cáo & sổ sách: Sổ giao ca/ Sổ quỹ/ Thẻ kho, Báo cáo bán hàng/Nhập hàng, Báo cáo cân đối tiền hàng , Báo cáo Công nợ.

Bán hàng Khách hàng doanh nghiệp, đại lý Điện máy Gia dụng

 • Doanh nghiệp mua hàng chủ động trong quản lý Tài xế, phương tiện, nhân viên mua và hạn mức mua hàng ngay trên hệ thống
 • Sử dụng tối ưu hạn mức công nợ của Doanh nghiệp trong việc cấp phát hạn mức mua hàng cho từng lần mua
 • Doanh nghiệp Điện máy Gia dụng và Doanh nghiệp mua hàng công nợ cùng quản lý chặt chẽ được đến từng tài xế, phương tiện, nhân viên mua hàng, lần mua hàng và lịch sử mua hàng
 • Giám sát từng giao dịch phát sinh
  Thiết lập nhiều ngưỡng cảnh báo khác nhau, nhắc nhở người quản lý và nhân viên mua, không làm gián đoạn hoạt động mua hàng

Quản lý kho

 • Quản lý tổng kho hệ thống bán lẻ: Tồn kho từng điểm bán, Tồn kho tổng hợp trên toàn hệ thống bán lẻ, Dự báo tồn kho hệ thống bán lẻ đảm bảo nguồn
 • Quản lý tồn kho kinh doanh: Tồn kho theo nguồn/nguồn gốc hàng hóa/sở hữu; Tích hợp hệ thống Quản lý kho, tồn kho thực tế tại các kho; Tồn kho tích hợp hệ thống mua hàng/ bán hàng, tồn kho sổ sách
 • Quản lý giá vốn hàng tồn kho tại thời điểm: Tích hợp hệ thống kế toán, Xác định giá vốn hàng tồn kho theo phương pháp xác định
 • Quản lý hao hụt và kiểm kê: Quản lý hao hụt định mức theo cung đoạn, Xuất hao hụt theo thực tế, Kiểm kê & nhập thừa/ xuất thiếu, Nhập xuất chuyển loại/pha chế/…

Hệ thống Tài chính – kế toán

Báo cáo tài chính thời gian thực tích hợp từ Bán hàng – Mua hàng – Phải thu/ Phải trả

 • Kế toán tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng: Thu/Chi và tồn quỹ tại trung tâm; Thu/Chi và tồn quỹ tại từng Cửa hàng bán lẻ; Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán hàng hoá: Thiết lập quy tắc hạch toán cho các loại hình mua hàng/ bán hàng; Cân đối tiền hàng
 • Chi phí/ lợi nhuận: Chi phí khoán theo định mức cho từng điểm bán; Phân tích chi phí lợi nhuận theo  từng điểm bán
 • Chứng từ kế toán: Phiếu kế toán, phiếu hạch toán; Tìm kiếm chứng từ, hủy chứng từ, điều chỉnh
 • Công nợ phải thu, phải trả: Quản lý công nợ theo khách hàng/ Nhà cung cấp; Phân tích số dư hoặc quá hạn khoản phải thu phải trả; Xem số dư trên lịch sử Mua hàng/ Bán hàng
 • Phê duyệt điện tử: Phê duyệt các loại nhật ký kế toán và chứng từ; Nhật ký thanh toán, nhật ký tạm ứng và các loại nhật ký khác
 • Hệ thống báo cáo & sổ sách: Báo cáo quỹ và tồn quỹ tại các điểm bán, Báo cáo tài chính công ty, Sổ cái, Báo cáo cân đối tiền hàng
 • Phân cấp quản lý dữ liệu: Phân cấp quản lý/ cập nhật dữ liệu theo đơn vị, Nhập chứng từ từ nơi phát sinh

DBIZ Loyalty - Chương trình khách hàng thân thiết

Các doanh nghiệp là đại lý Điện máy Gia dụng hoặc Thầu thợ, môi giới thường xuyên mua hàng trong hệ thống cửa hàng Điện máy Gia dụng được chăm sóc và có quyền lợi sau khi mua hàng giúp cho việc giữ chân khách hàng được tốt hơn.

Mobile app dành cho nhân viên kinh doanh

 • Dành cho Nhân viên bán hàng tại Cửa hàng Điện tử Điện máy
 • Cho phép tạo lệnh bán hàng ngay trên hệ thống
 • Tự động sinh mã QR để khách hàng thanh toán dựa trên giao dịch mua hàng.
 • Tự động xuất hóa đơn điện tử và theo dõi doanh số bán hàng

Mobile app dành cho thầu thợ & chủ công trình

 • DBIZ Worker là công cụ dành cho thầu thợ mua hàng qua hợp đồng công nợ hoặc mua thanh toán ngay. Giúp thầu thợ quản lý được toàn diện hoạt động mua hàng và dữ liệu cá nhân.
 • DBIZ Worker giúp Cửa hàng Điện máy Gia dụng nhận diện thầu thợ cá nhân và thầu thợ, môi giới của Khách hàng doanh nghiệp bằng xác thực QR Code trên app của Nhân viên bán hàng DBIZ Sale.
 • Xác định được các điểm cấp phát hàng hóa theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc công trình.
 • Chủ động trong sắp xếp thời điểm mua hàng và giao hàng hợp lý.
 • Quản lý các giao dịch mua hàng của nhân viên mua hoặc thầu thợ, môi giới.

Quản trị sản xuất

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • BOM và quy trình sản xuất
 • Thực thi sản xuất (Execution)
 • Kiểm soát chất lượng (Quality Check)
 • Chi phí sản xuất (Production Costing)
 • Điều hành sản xuất
 • Báo cáo

Quản lý giao nhận

Phần mềm Mobile dành cho Tài xế

 • DBIZ SHIPPING – Công cụ hỗ trợ công tác Quản lý giao nhận giữa đơn vị kinh doanh, tài xế và chủ hàng.
 • Đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển một cách hiệu quả và an toàn.

Bảo hành và sửa chữa

 • Tạo phiếu bảo hành > Cập nhật phiếu > Thanh toán
 • Dịch vụ bảo trì, bảo hành và dịch vụ kèm theo hàng hóa

Giải pháp tài chính từ DBIZ và đối tác chiến lược

 • Thanh toán QR Code
 • Vay vốn kinh doanh
 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo hiểm

Trải nghiệm ứng dụng DBIZ Electronics trên Google Play & App Store

Dành cho NV cửa hàng
Dành cho tài xế
Dành cho Thầu thợ

Đột phá kinh doanh với DBIZ Building Material

Không cần đầu tư hạ tầng, không chi phí bảo trì

Tương tác thời gian thực với tất cả các đối tác

Không phụ thuộc vào quy mô và tổ chức doanh nghiệp

Dễ dàng khởi tạo một hệ thống  

Đáp ứng đúng nhu cầu quản lý của cửa hàng kinh doanh điện tử, điện máy