Quản lý một hoặc chuỗi nhà thuốc hiệu quả

Phần mềm quản lý nhà thuốc theo chuẩn Bộ Y Tế, hỗ trợ các chủ kinh doanh nhà thuốc trong việc tối ưu khả năng quản lý cửa hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh

Tính năng bán lẻ

 • Quản lý hàng hóa tại cửa hàng: Quản lý nhập hàng, Quản lý bán hàng theo ca, Quản lý xuất bán chuyển thẳng, Quản lý tồn kho hàng hóa (tồn sổ sách và tồn thực tế), Quản lý hao hụt theo sổ sách và thực tế
 • Quản lý giao dịch tại cửa hàng: Nhận diện khách hàng các cấp, Quản lý hạn mức mua hàng của khách hàng mọi cấp, Quản lý các giao dịch mua hàng công nợ, Lập đơn hàng & xác nhận giao dịch công nợ, Lập đơn hàng, bán hàng & thanh toán tiền mặt, Thanh toán bằng Mobile Banking, Thanh toán bằng Mobile Banking khác/Ví điện tử, Chia xẻ thông tin giao dịch và trạng thái giao dịch
 • Hoá đơn: Hóa đơn điện tử, Hóa đơn giấy, Quản lý hóa đơn phát hành
 • Tiền hàng & Công nợ: Quản lý tiền hàng theo các phương thức bán hàng, Quản lý tiền hàng theo ca bán hàng, Quản lý tiền mặt tại cửa hàng, Quản lý tiền chuyển khoản/báo nợ-báo có
 • Tiền hàng & Công nợ: Quản lý tiền hàng theo các phương thức bán hàng, Quản lý tiền hàng theo ca bán hàng, Quản lý tiền mặt tại cửa hàng, Quản lý tiền chuyển khoản/báo nợ-báo có
 • Tích hợp: Tích hợp thanh toán ngân hàng, ví điện tử; Thu nhận số liệu về bất cứ hệ thống ERP nào, Áp giá bán lẻ và các chương trình giá từ hệ thống ERP.

Quản lý tồn kho bán lẻ

 • Quản lý tồng kho hệ thống bán lẻ (POS): Tồn kho từng điểm bán, Tồn kho tổng hợp trên toàn hệ thống bán lẻ, Dự báo tồn kho hệ thống bán lẻ đảm bảo nguồn
 • Quản lý tồn kho kinh doanh: Tồn kho theo nguồn/nguồn gốc hàng hóa/sở hữu; Tích hợp hệ thống Quản lý kho, tồn kho thực tế tại các kho; Tồn kho tích hợp hệ thống mua hàng/ bán hàng, tồn kho sổ sách
 • Quản lý tồn kho kinh doanh: Tồn kho theo nguồn/nguồn gốc hàng hóa/sở hữu; Tích hợp hệ thống Quản lý kho, tồn kho thực tế tại các kho; Tồn kho tích hợp hệ thống mua hàng/ bán hàng, tồn kho sổ sách
 • Quản lý tồn kho kinh doanh: Tồn kho theo nguồn/nguồn gốc hàng hóa/sở hữu; Tích hợp hệ thống Quản lý kho, tồn kho thực tế tại các kho; Tồn kho tích hợp hệ thống mua hàng/ bán hàng, tồn kho sổ sách

Quản lý mua hàng tập trung

 • Nhu cầu mua và kế hoạch mua hàng: Yêu cầu mua hàng từ hệ thống bán lẻ, Xác định nhu cầu mua trên toàn hệ thống, Tồn kho an toàn và tính toán lượng mua tối ưu
 • Nhu cầu mua và kế hoạch mua hàng: Yêu cầu mua hàng từ hệ thống bán lẻ, Xác định nhu cầu mua trên toàn hệ thống, Tồn kho an toàn và tính toán lượng mua tối ưu
 • Quản lý mua hàng: Quy trình mua hàng nhập khẩu/mua nội địa/vay mượn hàng hoá, Quy trình giao nhận/tiếp nhận hàng hoá, Quản lý hàng hoá trên đường
 • Quản lý nhập và quyết toán mua hàng: Phiếu nhập hàng chia sẻ đơn vị tiếp nhận và kế hoạch nhập hàng, Quyết toán nhập hàng, Quản lý chi phí mua hàng, Quản lý tồn kho theo lô hàng nhập

Quản trị bán hàng tập trung

 • Quản trị giá bán: Quản lý giá bán lẻ và bảng giá áp dụng cho từng cửa hàng, Quản lý giá bán buôn và chiết khấu cho từng khách hàng/ nhóm đối tượng
 • Quản lý bán lẻ từ trung tâm: Quản lý xuất bán lẻ tại các nhà thuốc, Giao khách hàng công nợ xuống nhà thuốc, Báo cáo bán hàng theo các kênh thu tiền
 • Quản lý xuất bán: Quản lý khách hàng bán buôn, công nghiệp, Quản lý quy trình bán hàng: Báo giá – Đơn hàng – Xuất bán – Giao nhận, Quy trình xuất bán hàng gửi tại đơn vị khác, Quản lý phiếu xuất kho và hóa đơn điện tử, Quản lý giao nhận
 • Quản lý xuất bán: Quản lý khách hàng bán buôn, công nghiệp, Quản lý quy trình bán hàng: Báo giá – Đơn hàng – Xuất bán – Giao nhận, Quy trình xuất bán hàng gửi tại đơn vị khác, Quản lý phiếu xuất kho và hóa đơn điện tử, Quản lý giao nhận

Tính năng nâng cao

Quản lý cửa hàng tiện ích: Quản lý dịch vụ bán kèm; Thanh toán tiền mặt/ không dùng tiền mặt; Báo báo bán hàng, báo cáo nhập hàng, báo cáo tiền hàng theo kênh thanh toán … hoàn toàn trên mobile

Quản lý kho tập trung

 • Quản lý nhập kho: Quản lý kế hoạch/phương án nhập hàng; Nhập hàng theo lệnh của Công ty, thông tin đơn hàng nhập; Tồn thực tế trước/sau nhập; Quản lý quá trình nhập hàng
 • Quản lý nhập kho: Quản lý kế hoạch/phương án nhập hàng; Nhập hàng theo lệnh của Công ty, thông tin đơn hàng nhập; Tồn thực tế trước/sau nhập; Quản lý quá trình nhập hàng
 • Quản lý nhập kho: Quản lý kế hoạch/phương án nhập hàng; Nhập hàng theo lệnh của Công ty, thông tin đơn hàng nhập; Tồn thực tế trước/sau nhập; Quản lý quá trình nhập hàng
 • Tích hợp: Tích hợp hệ thống hoá đơn điện tử, phiếu xuất kho điện tử; Tích hợp hệ thống xuất tự động
 • Báo cáo: Báo cáo Nhập hàng/ Xuất hàng; Thẻ kho hàng hóa; Báo cáo cân đối Nhập – Xuất – Tồn; Báo cáo tổng hợp chi phí kho; Báo cáo hao hụt công đoạn

Kế toán

 • Kế toán tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng: Thu/Chi và tồn quỹ tại trung tâm; Thu/Chi và tồn quỹ tại từng Cửa hàng bán lẻ; Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán hàng hoá: Thiết lập quy tắc hạch toán cho các loại hình mua hàng/ bán hàng; Cân đối tiền hàng
 • Kế toán hàng hoá: Thiết lập quy tắc hạch toán cho các loại hình mua hàng/ bán hàng; Cân đối tiền hàng
 • Chứng từ kế toán: Phiếu kế toán, phiếu hạch toán; Tìm kiếm chứng từ, hủy chứng từ, điều chỉnh
 • Công nợ phải thu, phải trả: Quản lý công nợ theo khách hàng/ Nhà cung cấp; Phân tích số dư hoặc quá hạn khoản phải thu phải trả; Xem số dư trên lịch sử Mua hàng/ Bán hàng
 • Phê duyệt điện tử: Phê duyệt các loại nhật ký kế toán và chứng từ; Nhật ký thanh toán, nhật ký tạm ứng và các loại nhật ký khác
 • Hệ thống báo cáo & sổ sách: Báo cáo quỹ và tồn quỹ tại các điểm bán, Báo cáo tài chính công ty, Sổ cái, Báo cáo cân đối tiền hàng
 • Phân cấp quản lý dữ liệu: Phân cấp quản lý/ cập nhật dữ liệu theo đơn vị, Nhập chứng từ từ nơi phát sinh

Đột phá kinh doanh với DBIZ Pharmacy

Tìm kiếm sản phẩm dễ dàng, tăng tốc bán hàng nhanh chóng

Quản lý lô, hạn sử dụng chính xác, tiện lợi

Dễ dàng kiểm kho, rút ngắn thời gian kiểm kho

Báo cáo thông minh, chi tiết, cập nhật chính xác từng phút

Chủ động kênh bán, tăng doanh thu

Dễ dàng tích hợp mọi thiết bị phần cứng