Quản trị doanh nghiệp ngành nông sản & thực phẩm hiệu quả

Hỗ trợ các chủ doanh nghiệp ngành nông sản & chê biến thực phẩm trong việc tối ưu khả năng quản trị doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh doanh

Quản lý vùng nguyên liệu

  • Đưa toàn bộ thông tin vùng nguyên liệu của nông trường sản xuất lên hệ thống.
  • Hiển thị thông tin vùng nguyên liệu trên bản đồ số- tích hợp Google Maps
  • Cảnh báo tình trạng điểm nông nghiệp: Sắp thu hoạch, gặp sự cố,…
  • Hệ thống báo cáo trực quan linh động ngay trên màn hình mobile, chiết xuất báo cáo ra các dạng file khác nhau: xls, pdf
  • Tích hợp với hệ thống Nông trường của Công ty và Nông dân để lấy thông tin về giá thị trường tham khảo trong kỳ, tăng kho nguyên liệu vật tư và thành phẩm.

Truy vết nguồn gốc sản phẩm

Toàn bộ quá trình nuôi trồng, lịch sử các lần chăm sóc cây trồng vật nuôi, công tác chế biến và thu mua nguyên liệu đầu vào … sẽ được lưu trữ trên hệ thống chi tiết đến từng công đoạn, dễ dàng truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm tại toàn bộ các khâu chỉ bằng thao tác scan QRCode