Quản lý bán lẻ chuỗi cửa hàng tiện lợi & bán lẻ toàn diện

Giúp cho chủ cửa hàng tiện lợi và chuỗi siêu thị quản lý thông suốt mọi lúc mọi nơi

Bán lẻ

 • Quản lý hàng hoá tại cửa hàng: Quản lý nhập hàng; Quản lý bán hàng theo ca; Quản lý xuất bán chuyển thẳng; Quản lý tồn kho hàng hóa; Quản lý hao hụt
 • Quản lý giao dịch tại cửa hàng: Nhận diện khách hàng công nợ; Quản lý hạn mức mua hàng của nhân viên mua hàng KH doanh nghiệp; Quản lý các giao dịch mua hàng công nợ; Quản lý nhân viên khách hàng mua hàng: khóa / Mở khóa; Lập đơn hàng & xác nhận giao dịch công nợ; Lập đơn hàng, bán hàng & thanh toán tiền mặt; Thanh toán bằng Mobile Banking, Ví điện tử; Chia xẻ thông tin giao dịch và trạng thái giao dịch
 • Hoá đơn: Hóa đơn điện tử, Hóa đơn giấy, Quản lý hóa đơn phát hành
 • Tiền hàng & Công nợ: Quản lý tiền hàng theo các phương thức bán hàng, Quản lý tiền hàng theo ca bán hàng, Quản lý tiền mặt tại cửa hàng, Quản lý tiền chuyển khoản/báo nợ-báo có; Quản lý công nợ
 • Hệ thống báo cáo & sổ sách: Sổ giao ca/ Sổ quỹ/ Thẻ kho, Báo cáo bán hàng/Nhập hàng, Báo cáo cân đối tiền hàng , Báo cáo Công nợ
 • Tích hợp: Tích hợp thanh toán ngân hàng, Ví điện tử; Tích hợp thiết bị kiểm kê; Thu nhận số liệu từ Camera; Hỗ trợ phân tích qua hình ảnh

DBIZ eCommerce

Đưa cả siêu thị của bạn lên web và kinh doanh theo định hướng thương mại điện tử cùng DBIZ eCommerce với các tính năng vượt trội như sau:

 • Thanh toán điện tử (electronic payment) và Tùy chọn thanh toán nâng cao
 • Quản lý Nội dung tài liệu (content)
 • Hiển thị hình ảnh, video độ phân giải cao
 • Hiển thị quảng cáo, khuyến mãi
 • Chức năng dẫn trang thông tin liên hệ mua hàng
 • Hiển thị sản phẩm liên quan
 • Chức năng giỏ hàng, sản phẩm yêu thích

Quản lý tồn kho bán lẻ

 • Quản lý tồng kho hệ thống bán lẻ (POS): Tồn kho từng điểm bán, Tồn kho tổng hợp trên toàn hệ thống bán lẻ, Dự báo tồn kho hệ thống bán lẻ đảm bảo nguồn
 • Quản lý tồn kho kinh doanh: Tồn kho theo nguồn/nguồn gốc hàng hóa/sở hữu; Tích hợp hệ thống Quản lý kho, tồn kho thực tế tại các kho; Tồn kho tích hợp hệ thống mua hàng/ bán hàng, tồn kho sổ sách
 • Quản lý giá vốn hàng tồn kho tại thời điểm: Tích hợp hệ thống kế toán, Xác định giá vốn hàng tồn kho theo phương pháp xác định
 • Quản lý hao hụt và kiểm kê: Quản lý hao hụt định mức theo cung đoạn, Xuất hao hụt theo thực tế, Kiểm kê & nhập thừa/ xuất thiếu, Nhập xuất chuyển loại/pha chế/…

Quản lý mua hàng

 • Nhu cầu mua và kế hoạch mua hàng: Yêu cầu mua hàng từ hệ thống bán lẻ, Xác định nhu cầu mua trên toàn hệ thống, Tồn kho an toàn và tính toán lượng mua tối ưu
 • Quy trình đặt hàng: Đơn đặt hàng cho nhà cung cấp, Xử lý đơn đặt hàng theo quy trình đặt hàng, Quản lý báo giá nhà cung cấp
 • Quản lý mua hàng: Quy trình mua hàng nhập khẩu/mua nội địa/vay mượn hàng hoá, Quy trình giao nhận/tiếp nhận hàng hoá, Quản lý hàng hoá trên đường
 • Quản lý nhập và quyết toán mua hàng: Phiếu nhập hàng chia sẻ đơn vị tiếp nhận và kế hoạch nhập hàng, Quyết toán nhập hàng, Quản lý chi phí mua hàng, Quản lý tồn kho theo lô hàng nhập

Quản trị bán hàng

 • Quản trị giá bán: Quản lý giá bán lẻ và bảng giá áp dụng cho từng cửa hàng, Quản lý giá bán buôn và chiết khấu cho từng khách hàng/ nhóm đối tượng
 • Quản lý bán lẻ từ trung tâm: Quản lý xuất bán lẻ tại các Cửa hàng; Giao khách hàng công nợ xuống Cửa hàng; Báo cáo bán hàng theo các kênh thu tiền
 • Quản lý xuất bán: Quản lý khách hàng bán buôn, công nghiệp, Quản lý quy trình bán hàng: Báo giá – Đơn hàng – Xuất bán – Giao nhận, Quy trình xuất bán hàng gửi tại đơn vị khác, Quản lý phiếu xuất kho và hóa đơn điện tử, Quản lý giao nhận
 • Công nợ phải thu từ khách: Quản lý công nợ bán hàng, Áp dụng giới hạn định mức cho đơn hàng và bán hàng

Tính năng nâng cao

 • Quản lý cửa hàng tiện ích: Quản lý dịch vụ kèm theo (nếu có); Bán hàng trên DBIZ POS; Thanh toán tiền mặt/ không dùng tiền mặt; Báo báo bán hàng, báo cáo nhập hàng, báo cáo tiền hàng theo kênh thanh toán
 • Quản lý khách hàng thân thiết: Quản lý khách hàng thân thiết; Tích điểm/ Đổi điểm mua hàng; Quản lý tặng Voucher, tiêu dùng Voucher
 • Báo cáo phân tích đa chiều: Hệ thống Báo cáo BI; Customize báo cáo quản trị theo yêu cầu

Kế toán

 • Kế toán tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng: Thu/Chi và tồn quỹ tại trung tâm; Thu/Chi và tồn quỹ tại từng Cửa hàng bán lẻ; Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán hàng hoá: Thiết lập quy tắc hạch toán cho các loại hình mua hàng/ bán hàng; Cân đối tiền hàng
 • Chi phí/ lợi nhuận: Chi phí khoán theo định mức cho từng điểm bán; Phân tích chi phí lợi nhuận theo  từng điểm bán
 • Chứng từ kế toán: Phiếu kế toán, phiếu hạch toán; Tìm kiếm chứng từ, hủy chứng từ, điều chỉnh
 • Công nợ phải thu, phải trả: Quản lý công nợ theo khách hàng/ Nhà cung cấp; Phân tích số dư hoặc quá hạn khoản phải thu phải trả; Xem số dư trên lịch sử Mua hàng/ Bán hàng
 • Phê duyệt điện tử: Phê duyệt các loại nhật ký kế toán và chứng từ; Nhật ký thanh toán, nhật ký tạm ứng và các loại nhật ký khác
 • Hệ thống báo cáo & sổ sách: Báo cáo quỹ và tồn quỹ tại các điểm bán, Báo cáo tài chính công ty, Sổ cái, Báo cáo cân đối tiền hàng
 • Phân cấp quản lý dữ liệu: Phân cấp quản lý/ cập nhật dữ liệu theo đơn vị, Nhập chứng từ từ nơi phát sinh

Quản lý kho tập trung

 • Quản lý nhập kho: Quản lý kế hoạch/phương án nhập hàng; Nhập hàng theo lệnh của Công ty, thông tin đơn hàng nhập; Tồn thực tế trước/sau nhập; Quản lý quá trình nhập hàng
 • Quản lý xuất kho: Nhận lệnh xuất hàng; Quản lý phương tiện nhận hàng; Xuất hàng, nhận thông tin xuất hàng tự động/bán tự động; Phát hành phiếu xuất kho/phiếu xuất kho điện tử
 • Nghiệp vụ nội bộ trong kho: Nghiệp vụ pha chế, sục rửa, chuyển bể; Quản lý hao hụt theo công đoạn; Quản lý kiểm kê hàng hóa bằng QR Code; Quản lý chi phí kho
 • Tích hợp: Tích hợp hệ thống hoá đơn điện tử, phiếu xuất kho điện tử; Tích hợp hệ thống đo bồn (nếu có); Tích hợp hệ thống xuất tự động
 • Báo cáo: Báo cáo Nhập hàng/ Xuất hàng; Thẻ kho hàng hóa/ Thẻ bể; Báo cáo cân đối Nhập – Xuất – Tồn; Báo cáo tổng hợp chi phí kho; Báo cáo hao hụt công đoạn

Đột phá kinh doanh với DBIZ Retail System

Không cần đầu tư hạ tầng, không chi phí bảo trì

Tương tác thời gian thực với tất cả các đối tác

Không phụ thuộc vào quy mô và tổ chức doanh nghiệp

Dễ dàng khởi tạo một hệ thống  

Tối ưu hóa thao tác, giảm thiểu thời gian thực hiện giao dịch

Đáp ứng đúng nhu cầu quản lý của cửa hàng bán lẻ 

Bảng giá dịch vụ

Basic

 • Bán hàng khách hàng cá nhân
 • Bán hàng khách hàng doanh nghiệp
 • Mặt hàng kinh doanh sản phẩm siêu thị
 • Phần mềm Mobile bán hàng cho nhân viên cửa hàng bán lẻ
 • Phần mềm mobile cho khách hàng doanh nghiệp
 • Phần mềm mobile cho khách hàng cá nhân
 • Quản lý công nợ bán hàng
 • Quản lý hợp đồng bán
 • Thanh toán không dùng tiền mặt
 • Thanh toán tiền mặt
 • Tích hợp hóa đơn điện tử

StandardPhổ biến

 • Basic++
 • Báo cáo phân tích đa chiều
 • Kế toán cho chuỗi cửa hàng bán lẻ

Professional

 • Standard++
 • Báo cáo phân tích đa chiều
 • Thẻ thành viên khách hàng thân thiết

Enterprise

 • Professional++
 • Tính năng khác theo nhu cầu

Hướng dẫn sử dụng