Quản lý doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chuỗi bán lẻ vật liệu xây dựng toàn diện

Hỗ trợ Doanh nghiệp VLXD quản lý sản xuất và kinh doanh thông suốt

Bán lẻ linh hoạt, hiện đại

 • Quản lý hàng hóa tại cửa hàng: Quản lý nhập hàng, Quản lý bán hàng theo ca, Quản lý xuất bán chuyển thẳng, Quản lý tồn kho hàng hóa: Tồn sổ sách và tồn thực tế, Quản lý hao hụt theo sổ sách và thực tế
 • Quản lý giao dịch tại cửa hàng: Nhận diện khách hàng các cấp, Quản lý hạn mức mua hàng của khách hàng mọi cấp, Quản lý các giao dịch mua hàng công nợ, Quản lý thầu thợ, Lập đơn hàng & xác nhận giao dịch công nợ, Lập đơn hàng, bán hàng & thanh toán tiền mặt, Thanh toán bằng Mobile Banking, Thanh toán bằng Mobile Banking khác/Ví điện tử, Chia xẻ thông tin giao dịch và trạng thái giao dịch
 • Hoá đơn bán lẻ: Hóa đơn điện tử, Hóa đơn giấy, Quản lý hóa đơn phát hành
 • Tiền hàng & Công nợ: Quản lý tiền hàng theo các phương thức bán hàng, Quản lý tiền hàng theo ca bán hàng, Quản lý tiền mặt tại cửa hàng, Quản lý tiền chuyển khoản/báo nợ-báo có
 • Hệ thống báo cáo & sổ sách: Sổ giao ca/ Sổ quỹ/ Thẻ kho, Báo cáo bán hàng/Nhập hàng, Báo cáo cân đối tiền hàng , Báo cáo Công nợ.

Quản lý bán buôn khách hàng B2B

DBIZ cung cấp giải pháp đầy đủ cho nghiệp vụ quản lý bán buôn khách hàng B2B, khách hàng lớn … là các đại lý hoặc chuỗi cửa hàng VLXD khách hàng B2B. Các nghiệp vụ đặc thù của ngành VLXD cũng được DBIZ xử lý tối ưu, bao gồm kiểm soát công nợ theo từng khách hàng, từng điểm bán, từng vùng và từng công trình

Tồn kho bán lẻ

 • Quản lý tổng kho hệ thống bán lẻ: Tồn kho từng điểm bán, Tồn kho tổng hợp trên toàn hệ thống bán lẻ, Dự báo tồn kho hệ thống bán lẻ đảm bảo nguồn
 • Quản lý tồn kho kinh doanh: Tồn kho theo nguồn/nguồn gốc hàng hóa/sở hữu; Tích hợp hệ thống Quản lý kho, tồn kho thực tế tại các kho; Tồn kho tích hợp hệ thống mua hàng/ bán hàng, tồn kho sổ sách
 • Quản lý giá vốn hàng tồn kho tại thời điểm: Tích hợp hệ thống kế toán, Xác định giá vốn hàng tồn kho theo phương pháp xác định
 • Quản lý hao hụt và kiểm kê: Quản lý hao hụt định mức theo cung đoạn, Xuất hao hụt theo thực tế, Kiểm kê & nhập thừa/ xuất thiếu, Nhập xuất chuyển loại/pha chế/…

Quản lý mua hàng

 • Nhu cầu mua và kế hoạch mua hàng: Yêu cầu mua hàng từ hệ thống bán lẻ, Xác định nhu cầu mua trên toàn hệ thống, Tồn kho an toàn và tính toán lượng mua tối ưu
 • Quy trình đặt hàng: Đơn đặt hàng cho nhà cung cấp, Xử lý đơn đặt hàng theo quy trình đặt hàng, Quản lý báo giá nhà cung cấp
 • Quản lý mua hàng: Quy trình mua hàng nhập khẩu/mua nội địa/vay mượn hàng hoá, Quy trình giao nhận/tiếp nhận hàng hoá, Quản lý hàng hoá trên đường
 • Quản lý nhập và quyết toán mua hàng: Phiếu nhập hàng chia sẻ đơn vị tiếp nhận và kế hoạch nhập hàng, Quyết toán nhập hàng, Quản lý chi phí mua hàng, Quản lý tồn kho theo lô hàng nhập

Quản trị bán hàng tại trung tâm

 • Quản trị giá bán: Quản lý giá bán lẻ và bảng giá áp dụng cho từng cửa hàng, Quản lý giá bán buôn và chiết khấu cho từng khách hàng/ nhóm đối tượng
 • Quản lý bán lẻ từ trung tâm: Quản lý xuất bán lẻ tại các Cửa hàng VLXD, Giao khách hàng công nợ xuống Cửa hàng VLXD, Báo cáo bán hàng theo các kênh thu tiền
 • Quản lý xuất bán: Quản lý khách hàng bán buôn, công nghiệp, Quản lý quy trình bán hàng: Báo giá – Đơn hàng – Xuất bán – Giao nhận, Quy trình xuất bán hàng gửi tại đơn vị khác, Quản lý phiếu xuất kho và hóa đơn điện tử, Quản lý giao nhận
 • Công nợ phải thu từ khách: Quản lý công nợ bán hàng, Áp dụng giới hạn định mức cho đơn hàng và bán hàng

Quản lý thầu thợ, môi giới

DBIZ Worker là công cụ dành cho thầu thợ mua hàng qua hợp đồng công nợ hoặc mua thanh toán ngay. Giúp thầu thợ quản lý được toàn diện hoạt động mua hàng và dữ liệu cá nhân.

 • DBIZ Worker giúp Cửa hàng VLXD nhận diện thầu thợ cá nhân và thầu thợ, môi giới của Khách hàng doanh nghiệp bằng xác thực QR Code trên app của Nhân viên bán hàng DBIZ Sale.
 • Xác định được các điểm cấp phát hàng hóa theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc công trình.
 • Chủ động trong sắp xếp thời điểm mua hàng và giao hàng hợp lý.
 • Quản lý các giao dịch mua hàng của nhân viên mua hoặc thầu thợ, môi giới.

Tính năng nâng cao

 • Quản lý cửa hàng tiện ích: Quản lý dịch vụ bán kèm; Thanh toán tiền mặt/ không dùng tiền mặt; Báo báo bán hàng, báo cáo nhập hàng, báo cáo tiền hàng theo kênh thanh toán
 • Quản lý khách hàng thân thiết: Quản lý khách hàng thân thiết; Tích điểm/ Đổi điểm mua VLXD; Quản lý tặng Voucher, tiêu dùng Voucher

Customer Data Platform - Cơ sở dữ liệu khách hàng

Giải pháp DBIZ CDP (Customer Data Platform) cho phép các bạn tạo ra khung dữ liệu để thu thập toàn bộ các thông tin liên quan đến khách hàng mục tiêu, các tài liệu marketing dưới dạng file ảnh, media … đều được lưu trữ lại để phục vụ cho mục đích thực thi các chiến dịch Digital Marketing hoặc phân phối, chia sẻ cho các đối tác trong hệ sinh thái kinh doanh của các bạn cùng sử dụng. Chắc chắn, các khách hàng của bạn sẽ được chăm sóc tốt hơn với giải pháp này

Quản lý giao nhận vận tải

Giao nhận vận tải là một phần quan trọng của ngành hàng VLXD. Hệ thống quản lý vận tải (Transportation Management System – TMS) được sử dụng giúp quản lý và tối ưu hóa quy trình vận tải và hành trình hàng hóa cho doanh nghiệp. Các tài xế, hàng hóa và thông tin điểm giao nhận, chủ hàng cũng được quản lý trên đây giúp cho các bạn điều phối toàn bộ quá trình giao hàng nhanh, chính xác tránh thất thoát, hao hụt tốt hơn. Toàn bộ quá trình được thực hiện trên thiết bị mobile

Kế toán

 • Kế toán tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng: Thu/Chi và tồn quỹ tại trung tâm; Thu/Chi và tồn quỹ tại từng Cửa hàng bán lẻ; Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán hàng hoá: Thiết lập quy tắc hạch toán cho các loại hình mua hàng/ bán hàng; Cân đối tiền hàng
 • Chi phí/ lợi nhuận: Chi phí khoán theo định mức cho từng điểm bán; Phân tích chi phí lợi nhuận theo  từng điểm bán
 • Chứng từ kế toán: Phiếu kế toán, phiếu hạch toán; Tìm kiếm chứng từ, hủy chứng từ, điều chỉnh
 • Công nợ phải thu, phải trả: Quản lý công nợ theo khách hàng/ Nhà cung cấp; Phân tích số dư hoặc quá hạn khoản phải thu phải trả; Xem số dư trên lịch sử Mua hàng/ Bán hàng
 • Phê duyệt điện tử: Phê duyệt các loại nhật ký kế toán và chứng từ; Nhật ký thanh toán, nhật ký tạm ứng và các loại nhật ký khác
 • Hệ thống báo cáo & sổ sách: Báo cáo quỹ và tồn quỹ tại các điểm bán, Báo cáo tài chính công ty, Sổ cái, Báo cáo cân đối tiền hàng
 • Phân cấp quản lý dữ liệu: Phân cấp quản lý/ cập nhật dữ liệu theo đơn vị, Nhập chứng từ từ nơi phát sinh

Quản lý mua sắm tập trung

Phân hệ Procurement giúp doanh nghiệp ngành hàng VLXD quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng, từ quá trình mua hàng, đặt hàng, theo dõi tồn kho đến thanh toán và quản lý nhà cung cấp. Nó giúp tối ưu hóa quy trình mua sắm, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa việc quản lý hàng tồn kho. Các chức năng gồm có:

 • Quản lý thông tin nhà cung cấp
 • Yêu cầu mua hàng
 • Yêu cầu báo giá
 • Quản lý đầu thầu
 • Hợp đồng/ Đơn đặt hàng
 • Kiểm soát ngân sách chi phí mua sắm
 • Kiểm soát phê duyệt
 • Nhận hàng từ nhà cung cấp
 • Hóa đơn nhà cung cấp
 • Thanh toán
 • Trả hàng nhà cung cấp

Quản lý sản xuất

Giải pháp DBIZ Business Application (ERP) với tính năng quản lý sản xuất mạnh mẽ giúp cho doanh nghiệp sản xuất ngành hàng VLXD theo dõi toàn bộ hoạt động sản xuất tức thời theo thời gian thực, số lượng, khối lượng và chất lượng sản phẩm thực tế. Giải pháp của DBIZ áp dụng cho cả sản xuất rời rạc, lắp ghép và sản xuất liên tục theo dạng tiến trình. Các chức năng gồm có:

 • BOM và quy trình sản xuất
 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Thực thi sản xuất (Execution)
 • Kiểm soát chất lượng (Quality Check)
 • Chi phí sản xuất (Production Costing)

Công nghệ tích hợp tự động

Công nghệ tích hợp vượt trội của DBIZ Enterprise Integration cho phép bạn áp dụng những tính năng hiện đại nhất, đấu nối toàn bộ các hệ thống hiện tại và tương lai một cách hoàn hảo nhất. Các đặc thì tích hợp cho ngành hàng VLXD như sau:

 • Tích hợp hệ thống QR Code/ Bar Code
 • Tích hợp toàn bộ tự động hóa hệ thống Cân điện tử tại nhà máy và các điểm bán theo thời gian thực và số liệu thực tế
 • Tích hợp hệ thống giao nhận vận tải
 • Tích hợp ngân hàng
 • Tích hợp với các hệ thống thị trường và giá như eCommerce, Giá quốc tế …

Hệ thống báo cáo phân tích

Mô hình hóa dữ liệu theo chủ đề: DBIZ ODS & BI hoạch định sẵn sàng bộ khung dữ liệu hoàn chỉnh cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Dù các ứng dụng quản trị kinh doanh của bạn là gì, tất cả các dữ liệu sinh ra đều được lưu trữ tại một chỗ duy nhất theo các chủ đề định sẵn. Các mô hình dữ liệu định sẵn bao gồm:

Mô hình dữ liệu ngành hàng VLXD:

 • Dữ liệu tài chính – kế toán
 • Dữ liệu mua sắm
 • Dữ liệu bán hàng
 • Dữ liệu sản xuất
 • Dữ liệu tồn kho
 • Dữ liệu bảo trì thiết bị
 • Dữ liệu nhân sự và lương

Chủ đề báo cáo phân tích:

 • Phân tích tài chính – kế toán
 • Phân tích mua sắm
 • Phân tích bán hàng
 • Phân tích sản xuất
 • Phân tích tồn kho
 • Phân tích bảo trì thiết bị
 • Phân tích nhân sự và lương

Nhà máy thông minh

 • Kiểm soát vào/ra: Xử lý hơn 1000 nhân viên từ hơn 100 lối vào trong vòng 15 phút bằng sử dụng nhận dạng khuôn mặt.
 • Quản lý con người: Đảm bảo nhân sự được nhận diện của các ca khác nhau và bàn giao các từ các bộ phận thuận lợi.
 • Phân tích hiệu quả: Dựa trên khuôn mặt và hành vi được phân tích từ nguồn cấp dữ liệu video giúp việc duy trì hiệu quả làm việc mọi lúc.
 • Giám sát theo khu vực: Các cấp độ giám sát khác nhau dựa trên diện tích và thời gian để đảm bảo các biện pháp an toàn lao động và tuân thủ.
 • Giám sát môi trường: Kiểm tra thường xuyên các yếu tố môi trường có thể
  dẫn đến làm việc nguy hiểm như cháy nổ, nồng độ bụi …

Trải nghiệm ứng dụng DBIZ Building Material trên Google Play & App Store

Dành cho NV cửa hàng
Dành cho Tài xế
Dành cho Thầu thợ

Đột phá kinh doanh với DBIZ Building Material

Không cần đầu tư hạ tầng, không chi phí bảo trì

Tương tác thời gian thực với tất cả các đối tác

Không phụ thuộc vào quy mô và tổ chức doanh nghiệp

Dễ dàng khởi tạo một hệ thống  

Đáp ứng đúng nhu cầu quản lý của cửa hàng vật liệu xây dựng

Bảng giá dịch vụ

Basic

 • Bán hàng khách hàng cá nhân
 • Bán hàng khách hàng doanh nghiệp
 • Mặt hàng kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng
 • Phần mềm bán hàng khách hàng cá nhân và thầu thợ, môi giới
 • Phần mềm Mobile bán hàng cho nhân viên bán hàng tại cửa hàng vật liệu xây dựng
 • Phần mềm Mobile bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp, đại lý vật liệu xây dựng
 • Quản lý công nợ bán hàng
 • Quản lý hợp đồng bán
 • Thanh toán không dùng tiền mặt
 • Thanh toán tiền mặt
 • Tích hợp hóa đơn điện tử

StandardPhổ biến

 • Basic++
 • Kế toán doanh nghiệp vật liệu xây dựng

Professional

 • Standard++
 • Hệ thống ERP

Enterprise

 • Professional++
 • Tính năng khác theo nhu cầu

Hướng dẫn sử dụng

Câu chuyện khách hàng

Nhà máy Leepark triển khai hệ thống ERP & MES của DBIZ

Leepak, một doanh nghiệp với hơn 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất túi rác cuộn, túi đựng thực phẩm, túi zip, bao nilon, găng tay nilon… đã quyết định triển khai giải pháp ERP & MES của DBIZ nhằm hiện thực hóa mục tiêu tối ưu hóa các hoạt động… Continue reading Vật liệu xây dựng